SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Human Ecology and Population Development - MZ340P72
Title: Ekologie člověka a populační vývoj
Czech title: Ekologie člověka a populační vývoj
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: 40
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Teacher(s): prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Incompatibility : MZ340P72K
Is incompatible with: MZ340P72K, MZ340P722
Annotation -
Last update: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (28.10.2019)
The course as such is composed of two parts. The first part is more
theoretical and is devoted to human ecology viewed in a geographical
perspective. On the other hand, the second part is more "practical",
concentrated upon demography and population development issues.

The main goal of the course is to teach students to more understand an
intricate and complex relationship between population and society in mutual
connections and at different regional-hierarchical levels.

The whole course is to focus upon interrelations between theory and practice
while also providing students with various research approaches and results
of relevant research projects.

During the course students work on their own projects and,
consequently, discuss their actual topics which are related to what is
delivered by teachers.
Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (09.10.2023)

Povinná literatura:

Milfont, T. L., Sibley, Ch. G. (2012): The big five personality traits and environmental engagement: Associations at the individual and societal level. Journal of Environmental Psychology, 32, 187-195.

Brunn, S. D., Wilson, M. W- (2013): Cape Town´s million plus black township of Khayelitsha: Terrae incognitae and the geographies and cartographies of silence. Habitat International, 39, 284-294.

Inglehart, R. (2000): Globalization and Postmodern Values. The Washingtom Quarterly, 23, 1, 215-228.

Yi-Fu Tuan (1996): Space and place humanistic perspective; 444-457; Nystuen, J. D. : Identification of some fundamental spatial concepts, 590-599. in: Agnew, J., Livingstone, D. N., Rogers, A.: Human Geography, An Essential Anthology. Oxford, Blackwell Publishers Ltd.

Doporučená literatura:

Amedeo, D., Golledge, R. G., Stimson, R. J.: (2009): Person-Environment-Behavior Research. Investogating Activities and Expereinces in Spaces and Environments. New York, London, The Guilford Press.

 

Především vlastní poznámky z přednášek a poskytovaná verze přednáškových prezentací viz SIS

Časopis Health & Place. An International Journal.

Časopis: International Journal of Health Geographics 

Časopis: Environment and Behavior

Atlas of Population Health in European Union Regions, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017 https://digitalis.uc.pt/en/livro/atlas_population_health_european_union_regions

Amedeo, D., Golledge, R. G., Stimson, R. J.: Person Environment Behavior Research; Investigating Activities and Experiences in Spaces and Environments.New York, London, 

The Guilford Press 2009.

Marsh, W. M., Grossa, J. M. Jr.: Environmental Geography; Science, Land Use, and Earth Systems. New York, John Wiley & Sons, Inc. 2001.

Ponting, C.: A New Green History of the World; The Environment;The Environment and the Collapse of Great Civilazations.
 New York, Penguin Books 2007
 
Sachs, J. D.: Common Wealth; Economics for a Crowded Planet, New York, The Penguin Press 2008.
 
Tobin, G. A., Montz, B. E.: Natural Hazards; Explanation and Integration. New York, London, The Guilford Press 1997

Environmental health inequalities in Europe, World Health Organization 2019

Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe, EEA Report, No 21/2019      

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (02.10.2023)

 

Požadavky na zápočet:

•Vypracování a schválení dvou projektů (A a B) •povinná ústní prezentace obou projektů 18.12.2023 a 8.1.2024

•Projekt A – dle zadání prof. D. Drbohlava (Kritická rešerše min tří odb. článků na vybrané téma vztahu člověk-prostředí; 3-4 str.; velikost písma 12; řádkování1,5 + PPT)

Výběr tématu zkonzultovat do 23.10.2023

-Text odeslat na mail: drbohlav@natur.cuni.cz nejpozději do 10.12.2023 -Prezentace v PPT, dne 18.12.2023

•Projekt B – dle zadání prof. D. Dzúrové (Návrh projektu - Výzkumný problém, V otázky, Koncepty, Metodologie, Očekávané výsledky, Rozpočet – 2 str + Poster)

-Návrh projektu 2, strany text (viz struktura výše) -Prezentace Poster, dne 8.1.2024

Požadavek ke zkoušce:

•Znalosti odpovídající probrané látce + povinná literatura (bude specifikována dne 9.10.2023; kombi zaslána mailem)

•Především vlastní poznámky z přednášek a poskytovaná verze přednáškových prezentací v MOODLE

Syllabus - Czech
Last update: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (02.10.2023)

2023/2024

2.10. Úvod do tématu, požadavky na splnění předmětu - D. Drbohlav a D. Dzúrová

9.10.  Úvod do problematiky. Ekologie jako přírodní a společenská věda. Teorie osobnosti a vybrané pravidelnosti vztahu člověk-prostředí na mikroúrovni - D. Drbohlav. Úvod do problematiky. Ekologie jako přírodní a společenská věda. Teorie osobnosti a vybrané pravidelnosti vztahu člověk-prostředí na mikroúrovni

16.10. Člověk v prostředí – mezoúroveň - D. Drbohlav. Moderní versus postmoderní, kulturní vzorce podle vybraných zemí, Inglehart a jeho modernizační teorie, posuny ve formách a stylu – práce, rodinné a sociální vztahy, mentalita národa, „kultura městská versus venkovská“, diferenciace Česka a jeho vybrané „subkultury“.

23.10. Změna klimatu a environmentální migrace – globální/makro pohled - D. Drbohlav. Stav a vývoj prostředí, klimatická změna, environmentální migrace (EM) – definice, legislativa, tzv. „amenity migration“, EM – počty a prostorová diferenciace, determinanty, podmíněnosti, přístupy k analýze, důležité aspekty EM, migrace jako adaptace, vymýcení mýtů (de Haas), případová studie – Marshallovy ostrovy.

30.10. Mapy českého zdravotnictvíD. Dzúrová (BUDE UPRESNENO)

6.11. Urbanizace, města a problémy rozvoje (D. Drbohlav). K vybraným globálním problémům lidstva, města v ohrožení, Habitat III a „New Urban Agenda“, superdiverzita, slumy, ekonomické aspekty procesu urbanizace, negativní stránky urbanizace, výzvy nového rozvoje, pět klíčových principů řízení rozvoje měst, úspěch možný?

13.11. Vztah člověka a prostředí v průběhu lidského života. Sociální nerovnosti ve zdraví, koncepty, modely, rizika, strategie. D. Dzúrová. One Health. Zdraví, definice WHO. Sociální model zdraví. Ekologický trojúhelník. Nerovnosti ve zdraví. Globální rizika. Resilience. Adaptace na životní podmínky. Ekvita. Teorie epidemiologického a zdravotního přechodu. 

20.11 Člověk a prostředí, sociální nerovnosti ve zdraví v rámci Evropy. D. Dzúrová. Nerovnosti ve zdraví v rámci Evropy. Integrované přístupy k životnímu prostředí a zdraví

27.11. Člověk a prostředí, sociální nerovnosti ve zdraví, Česko. D. Dzúrová. Kartografické zobrazení zdravotních dat formou map a následně atlasů.
Zdroje dat. Monitoring zdraví a životního prostředí, SZÚ
Výzkum – analýza regionální diferenciace, popis rozdílů a hledání vysvětlení
Na aktuální téma: Zdravotní krize – Zdravotní katastrofa

4.12. Člověk a prostředí, nerovnosti ve zdraví v rámci Asie/Japonska, M. Ohno, D. Dzúrová

11.12. Člověk a prostředí, nerovnosti ve zdraví v rámci Afriky, K. Gabrielová, D. Dzúrová

18.12. Prezentace seminárních projektů (A). D. Drbohlav a D. Dzúrová

8.1.  Prezentace seminárních projektů (B). D. Drbohlav a D. Dzúrová

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html