SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Geography of the Czech Republic - MZ340P57
Title: Geografie ČR
Czech title: Geografie ČR
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, --- [HT]
summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 250
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Guarantor: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
Incompatibility : MZ330P63H, MZ330P63U, MZ330P63Z
Is incompatible with: MZ330P63Z, MZ330P63U, MZ330P63H
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: RNDr. Vít Jančák, Ph.D. (21.05.2018)
The basic course of the social and economic geography of Czechia (geographical position, population, settlement, economy, agriculture, countryside) with regard to the both long-term and transition tendencies of development, changes, structure, deformations, geographical distribution and regional differencies.
Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Vít Jančák, Ph.D. (21.05.2018)

1.    Poloha Česka ve světě a v Evropě (Střední Evropa, Západ x Východ)

2.    Vývoj hranic a administrativního členění Česka

3.    Dlouhodobý vývoj obyvatelstva a osídlení

4.    Obyvatelstvo Česka (přirozená reprodukce, migrace, strukturální charakteristiky, regionální diferenciace)

5.    Struktura osídlení Česka (urbanizované oblasti, póly a osy rozvoje)

6.    Vývoj hospodářství Česka, sektorová struktura

7.    Praha – modelový příklad urbanizovaného území nejvyššího řádu

8.    Přírodní a socioekonomické podmínky pro zemědělskou výrobu

9.    Zemědělský půdní fond, dopady na krajinu a její proměny

10.  Struktura zemědělské výroby (rostlinná a živočišná výroba)

11.  Nové formy zemědělského hospodaření (multifunkční zemědělství, diverzifikace), dotační systém

12.  Transformační a integrační procesy a jejich dopady do zemědělského sektoru (etapy vývoje)

13.  Venkov v Česku: způsoby vymezení, výzkum

14.  Teorie polarizace prostoru, periferní oblasti Česka

 

Literatura:

BIČÍK, I., JANČÁK, V. (2005): Transformační procesy v českém zemědělství po roce 1990. Monografie. KSGRR, PřF UK, Praha.

HAMPL, M. a kol. (1996): Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Monografie. PřF UK, Praha, 393 s.

HRABÁK, J., JANČÁK, V. (2017): Od produkčního k multifunkčnímu zemědělství. Geografické rozhledy, 26, 5, 8–9.

CHROMÝ, P., JANČÁK, V., MARADA, M., HAVLÍČEK, T. (2011): Venkov – žitý prostor: regionální diferenciace percepce venkova představiteli venkovských obcí v Česku. Geografie, 116, 1, 23–45.

JANČÁK, V., CHROMÝ, P., MARADA, M., HAVLÍČEK, T., VONDRÁČKOVÁ, P. (2010): Sociální kapitál jako faktor rozvoje periferních oblastí: analýza vybraných složek sociálního kapitálu v typově odlišných periferiích Česka. Geografie, 115, 2, 207–222.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html