SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2015/2016
   Login via CAS
Social and Economic Macroregions of the World - MZ340P34
Title in English: Sociálněgeografické makroregiony světa
Czech title: Sociálněgeografické makroregiony světa
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2010 to 2018
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/0 Ex [hours/week]
Capacity: 70
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
Teacher(s): doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.
Annotation -
Last update: JANU (04.04.2002)
Social and economic macroregions of the world lessons are oriented on the global and macroregional structure of social and economic structure and differentation. There are defined 12 macroregions and their inner physical condition, core areas and peripheries as basic characteristics and structure of most significant states. There are described roles of different macroregions on the global characteristics and processes as demographic transition, process of urbanisation, sectorial development, social, ethnic and educational changes.

References
COLE, J. (1996): Geography of the World´s Major Regions. New York, Routledge, 474 p.
Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Kamila Klingorová, Ph.D. (16.04.2018)

Z340P34 Sociálněgeografické makroregiony světa

Ročník 4 semestr zimní 45 hodin / semestr

doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.

Mag. Tomáš Havlíček

Pracoviště č. 340

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Cíle:

1. Globalizace, hierarchizace globální diferenciace socio-ekonomické sféry.

2. Schopnost srovnání základních světových makroregionů vzájemně a jejich vnitřní diferenciace.

3. Posílení regionálně geografických znalostí a jejich hierarchizace.

Stručný program:

1. Globalizace a její rozvoj. Makroregiony světa dle různých autorů (Häufler, de Souza, de Blij, Cole, OSN, FAO, aj.) a metody jejich vymezení. Hranice makroregionů a jejich význam.

2. Makroregionální charakteristika podle J. Cole. Srovnání makroregionů.

3. Základní znaky makroregionu - přírodní diferenciace, jádrové přechodné a periferní oblasti. Vnitřní diferenciace regionu. Postavení makroregionu ve světové ekonomice. Problémy dalšího rozvoje.

3.1 Bohaté oblasti s nadprůměrnými přírodními zdroji.

 • Severní Amerika.
 • Austrálie - Oceánie.
 • SNS.

3.2 Bohaté oblasti s podprůměrnými přírodními zdroji.

 • Západní Evropa.
 • Východní Evropa.
 • Japonsko a Korea.

3.3 Rozvojové oblasti s bohatými zdroji.

 • Latinská Amerika.
 • JZ Asie a Severní Afrika.
 • JV Asie.

3.4 Rozvojové oblasti s chudými zdroji.

 • Subsaharská Afrika.
 • Jižní Asie.
 • Východní Asie.

Studijní literatura

BLIJ, H. de, MULLER, P.O. (1994): Geography. Regions and Concepts. Willey, N. York, 662 s.

SKOKAN, L. (1994): Kapitoly z geografie Ruska. UJEP, Ústí n. Labem, 100 s.

Poznáváme svět (1994): Svět. Text + mapa. Kartografie, Praha.

COLE, J. (1996): Geography of the World´s Major Regions. Routledge, N. York, 474 s.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html