SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Selected Chapters of Socioeconomic Geography of Asia - MZ340P232
Title: Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
Czech title: Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MZ340P233
Guarantor: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Attributes: Regionální geografie - 4.ročník REGG
Geografie - volitelné
Incompatibility : MZ340P233
N//Is incompatible with: MZ340P233
Annotation -
Last update: JANU (06.04.2002)
Optional course. Structural changes, economic comparison and regional development within Asian macroregions (cultural regions):
1. Introduction: Role of Asia within world economy; regionalisation of Asia.
2. Near East I: role of the region in world economy; demographic and socio-economic features and specificities, labor migration, inequalities among states and regions.
3. Near East II - Turkey: regional disparities; contradictions of economic and cultural developments; Israel - the Island in Arabian sea.
4. Near East III: Geographical aspects of hydrocarbons mining in the Gulf; Iran and Saudi Arabia - rivals aspiring to the hegemony in the region.
5. South Asia: India I - selected problems of population and cultural (etnic, religious) development and differentiation.
6. South Asia. India II - economic changes and its regional aspects; regional disparities and, specialization of states.
7. Problems of socio-economic development in selected countries of Indian subcontinent: Pakistan and Bangladesh, event. Nepal, Sri Lanka.
8. South-East Asia I: ASEAN - economic comparison of members; socio-economic development of the mostly populated and problematic country - Indonesia; regional disparities.
9. South East Asia II: some aspects of economic development of new "asian tigres": Malaysia, Thailand; role of Singapur in the region and world economy.
10. East Asia: China I - geographical aspects of population development; post-war development - geographical and regional aspects of economic tranformation.
11. East Asia. China II - some aspects of economic and regional developments, structural changes and regional disparities.
12. East Asia: Japan I - some aspects of economic developments; specificities of Japanese economic model or miracle.
13. East Asia: Japan II - regional development and inequalities.
14. East Asia: South Korea - some aspects of socio-economic and regional development.

References
CHAPMAN, G.P, BAKER, K.M., (eds) (1992): The Changing Geography of Asia, Routledge.
The Europe World Yearbook.
Statesman´s Yearbook.
Syllabus - Czech
Last update: JANU (12.08.2002)

Z340P23 Vybrané kapitoly ze sociálně ekonomické a regionální geografie Asie

Ročník volitelný semestr zimní i letní 30 hodin / semestr

RNDr. Jiří Tomeš

Pracoviště č. 340

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Volitelná přednáška. Obsah:

1. Úvod

 • postavení Asie ve světě, v celosvětové dělbě práce, v ekonomice, obyvatelstvu
 • regionalizace Asie

2. Blízký východ I

 • postavení, význam Blízkého východu ve světové ekonomice, demografická a sociálně ekonomická charakteristika, pracovní migrace; rozdíly mezi státy;
 • Turecko - regionální diferenciace, protiklady hospodářského a kulturního vývoje;
 • vybrané geografické aspekty vývoje problémových zemí: Izrael, Libanon a Sýrie;

3. Blízký východ II

 • geografické aspekty těžby surovin (ropy a plynu) v oblasti Perského zálivu;
 • soupeři o hegemonii v regionu Írán a Saúdská Arábie, případně Irák;

4. Blízký východ III

 • nejbohatší (ropné) a nejchudší země regionu: Kuvajt, Katar, Bahrajn, SAE, Omán, Jordánsko, Jemen;

5. Jižní Asie - Indický subkontinent I

 • postavení (význam) Indického subkontinentu v Asii a ve světě, historie, národnostní a náboženská struktura, hospodářské problémy Indie;

6. Jižní Asie - Indie II

 • regionální struktury Indie; srovnání, rozdíly, specializace indických států;

7. Jižní Asie - Indický subkontinent III

 • vybrané problémy hospodářského vývoje: Pákistán, Nepál, Bangladéš, Srí Lanka;

8. Jihovýchodní Asie I

 • země ASEAN (původní), postavení v rámci světa či Asie;

specifika sociálně ekonomického vývoje populačně nejsilnějších zemí regionu: Indonésie, Thajsko, Filipíny;

 • regionální diferenciace a vývoj Indonésie;

9. Jihovýchodní Asie II

 • srovnání vybraných nejvyspělejších a nejchudších zemí regionu:

Malajsie, Singapur, Brunej kontra Vietnam, Kambodža, Laos

 • vybrané aspekty hospodářského vývoje nových tygrů;

10. Východní Asie I

 • Čína I. - regionální vývoj Číny v posledních 20 letech, geografické a regionální aspekty hospodářské transformace;

11. Východní Asie II

 • Čína II. - vybrané aspekty hospodářského vývoje země; svobodné ekonomické zóny a vývoj pobřežního pásma; význam Hongkongu, Tchaj-wan;

12. Japonsko I

 • vybrané aspekty hospodářského a regionálního rozvoje,
 • specifika japonského hospodářského modelu a zázraku;

13. Japonsko II

 • regionální diferenciace Japonska;

14. Korea (Jižní Korea)

 • vybrané aspekty hospodářského a regionálního vývoje;
 • specifika korejské cesty k prosperitě a její geografické souvislosti;

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast a seminární práce na vybrané téma věnované určité oblasti či zemi.

Podmínky pro splnění zkoušky: přijatá seminární práce, ústní zkouška na téma regionální diferenciace Asie, výborná znalost regionální problematiky významnějšího asijského státu podle vlastního výběru.

Studijní literatura

Základní:

ŠINDLER, P., BAAR, V. (1988): Regionální geografie světadílů a oceánů I, Afrika, Asie, Austrálie a Oceánie. Pedagogická fakulta v Ostravě.

Doporučená:

CHAPMAN, G.P., BAKER, K.M. (eds) (1992): The Changing Geography of Asia. Routledge.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html