SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Geography of urban communities - MZ340P212
Title: Geografie městských komunit
Czech title: Geografie městských komunit
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MZ340P213
Note: the course is taught as cyclical
Guarantor: RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
Incompatibility : MZ340P213
N//Is incompatible with: MZ340P213
Annotation -
Last update: RNDr. Petra Špačková, Ph.D. (20.09.2019)
The lecture is addressed to students of MA (or bachelor's) degree. It is focused on community and locality studies research whose theoretical foundations, key concepts and research topics are introduced. We focus on the study of the transformation of character and localization of interpersonal ties from the 19th century till present. The attention is also given to empirical research of localities and communities, its methodology and presentation of selected studies. The course work is based on the combination of lectures, discussion seminars and distance lessons dedicated to preparation for discussion seminars and research project.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Petra Špačková, Ph.D. (20.09.2019)

Povinná literatura

FISCHER, C. (1976): Theories of Urbanism. In: Lin, J., Mele, C.: The Urban Sociology Reader. Routledge.

JACOBS, J. (1961): The Uses of City Neighborhoods. In: Lin, J., Mele, C.: The Urban Sociology Reader. Routledge.

PUTNAM, R. (1995): Bowling Alone: America’s Declining Social Capital. In: Lin, J., Mele, C.: The Urban Sociology Reader. Routledge.

SIMMEL, G. (1903/2013): The Metropolis and Mental Life. In: Lin, J., Mele, C.: The Urban Sociology Reader. Routledge.

YOUNG, WILLMOTT (1957/2007): Family and Kinship in East London. In: Le Gales, R., Stout, F.: The City Reader. Routledge.

WELLMAN, B. (1979/2013): The Community Question: The Intimate Networks of East Yorkers. In: Lin, J., Mele, C.: The Urban Sociology Reader. Routledge.

WIRTH, L. (1938/2013): Urbanism as a Way of Life. In: Lin, J., Mele, C.: The Urban Sociology Reader. Routledge.

ZORBAUGH, H. (1926/2007): The Natural Areas of the City. In: Le Gales, R., Stout, F.: The City Reader. Routledge.

vybraný text k semináři „migrantské komunity“ (odborný článek nebo kapitola z knihy, bude upřesněno)

vybraný text k semináři „komunity a sousedství v suburbiu“ (odborný článek nebo kapitola z knihy)

GANS, H. (1968): Urbanism and Suburbanism as Ways of Life. In: Pahl, R.E. et al., Readings in Urban Sociology, Pergamon Press, Oxford. 

FISHER (1977): Networks and Places: social relations in the urban setting. Free Press. (kapitola 7 Suburbanism and Localism)

LUPI, T., MUSTERD, S. (2006): The Suburban „Community Question“. Urban Studies, 43, č. 4.

RØE, P ER GUNNAR (2015): The Construction of a Suburb: Ideology, Architecture and Everyday Culture in Skjettenbyen. Built Environment., 41, č. 4, s. 538- 549.

 

Další doporučená literatura

BULMER, M. (1984): The Chicago School of Sociology. Chicago and London, University of Chicago Press.

BUNNEL, T., YEA, S., PEAKE, L., SKELTON, T., SMITH, M. (2012): Geographies of friendship. Progress in Human Geography, 36, č. 4.

GANS, H. (1967): The Levittowners. Ways of Life and Politics in a New Suburban Community. (vybrané části)

GOTTDIENER, M., HUTCHINSON, R. (2000): The New Urban Sociology. (vybrané kapitoly)

GRANOVETTER (1973): The strength of weak ties. American Journal of Sociology.

KEARNS, A., PARKINSON, M. (2001): The Significance of Neighborhood. Urban studies, 38, č. 12, s. 2103-2110.

KNOX, PINCH (2000):Urban Social Geography. (vybrané kapitoly)

MONTI, D. J., BORER, M. I., MACGREGOR L. C. (2015): Urban People and Places. Sage. (vybrané kapitoly)

MUSIL, J. (1991): Nové vymezení sociální ekologie. Sociologický časopis, 27, č. 1, s. 69-89.

PADDISON, R. (2001): Communities in the City. In: Paddison (ed.) Handbook of Urban Studies.

PARK, R.E., BURGESS, E.W., McKENZIE, R.D. eds. (1925): The City. Chicago, The Chicago University Press. 

PHILLIPS, B. (1996): City Lights. Urban-Suburban Life in the Global Society. (vybrané kapitoly)

RAINIE, L., WELLMAN, B. (2012): Networked. The New Social Operating System. The MIT Press. (vybrané části)

ŠAFR, J., SEDLÁČKOVÁ, M. (2006): Sociální kapitál: koncepty, teorie a metody měření. (vybrané kapitoly)

TÖNNIES, F. (1887/2013): Community and Society. In: Lin, J., Mele, C.: The Urban Sociology Reader. Routledge.

WELLMAN, B. (1979): The Community Question: The Intimate Networks of East Yorkers. American Journal of Sociology.

ZORBAUGH, H. W. (1929): The Gold Coast and the Slum. Chicago, The University of Chicago Press. 

 

Případné další studijní podklady jsou studentům k dispozici v systému Moodle.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Petra Špačková, Ph.D. (20.09.2019)

Požadavky k zápočtu a zkoušce

 

Požadavky k zápočtu:

 • na vybrané přednášky přečíst článek z readeru (obvykle cca 5-6 stran textu) a napsat krátkou anotaci (nutné včasné odevzdání min. 3 z 5 anotací)
 • na diskusní semináře přečíst jeden text (článek, kapitola), napsat krátké zhodnocení, účastnit se diskuse
 • připravit prezentaci výzkumného projektu „komunity ve městě a virtuální prostor“
 • aktivní účast na hodinách
 • docházka: minimálně 6 z 9 setkání
 • včasné odevzdání minimálně 5 anotací/zhodnocení (mezi něž se počítá 5 anotací k článkům z readeru a 2 zhodnocení textů na semináře)

 

Požadavky ke zkoušce:

 • stejné jako k zápočtu
 • zkouška ve formě diskuse nad otázkou
 • zkouška se nemusí konat v případě, že má student/ka splněnu docházu (6 z 9 setkání) a včasně všechny povinnosti kurzu (mezi něž se počítá 5 anotací k článkům z readeru, 2 zhodnocení textů na semináře a prezentace výzkumného projektu)

 

Pozdě odevzdané práce budou považovány za nesplněné úkoly. Předpokládá se, že studenti budou při psaní anotací striktně dodržovat citační etiku.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Petra Špačková, Ph.D. (20.09.2019)

Práce v kurzu je založena na kombinaci přednášek, diskusních seminářů a distančních hodin určených pro přípravu na diskusní semináře a výzkumného projektu.

 1. Komunity a sousedství – vymezení hlavních pojmů
 2. Klasické městské teorie 19. století (r)
 3. Chicagská škola a studie městské společnosti (r)
 4. Poválečné studie komunit a lokalit (r)
 5. Distanční hodina - příprava na seminář o migrantských komunitách
 6. Komunity a sousedství v současnosti (r)
 7. Distanční hodina - příprava seminář (téma bude upřesněno)
 8. Koncepty spjaté s hodnocením (nejen) komunitních vazeb – sociální kapitál a sociální sítě (r)
 9. Distanční hodina - příprava na projektu (komunity ve městě a virtuální prostor)
 10. Komunity a sousedství v současnosti – migrantské komunity
 11. Komunity a sousedství v suburbiu
 12. Distanční hodina - příprava na projektu (komunity ve městě a virtuální prostor)
 13. Prezentace výzkumného projektu - komunity ve městě a virtuální prostor
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html