SubjectsSubjects(version: 855)
Course, academic year 2019/2020
  
Geography of Transport - MZ340P152
Title: Geografie dopravy
Czech title: Geografie dopravy
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: 26
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MZ340P153
Guarantor: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Incompatibility : MZ340P153
Is incompatible with: MZ340P153
Annotation - Czech
Last update: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. (18.05.2012)
Cílem přednášky/semináře je seznámit studenty se základními přístupy a tématy frekventovanými v současné geografii dopravy. Důraz je kladen na specificky dopravní témata, která nejsou náplní přednášek z Ekonomické geografie(část doprava). Část semináře je věnována historickému vývoji dopravy ve světě a na našem území, většina pak jednotlivým druhům dopravy a jejich problémům na různých regionálních řádech. Seminární část umožňuje intenzívní zapojení studentů do výuky formou průběžných prezentací seminárních prací, skupinových prací, diskusí apod.
Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. (18.05.2012)

Základní studijní literatura

BRINKE, J. (1992): Úvod do geografie dopravy. 2. přepracované vydání. Učební texty vysokých škol, Univerzita Karlova, Praha, 107 s.

COLE, J. (1996): Geography of the World´s Major Regions. London and New York, Routledge.

HONS, J. (1975): Dějiny dopravy na území ČSSR. Bratislava, Alfa, 130 s.

KNOWLES, R.D., HOYLE, B.S. (eds) (1992): Modern transport geography. London, Belhaven, 276 s.

KNOWLES, R., SHAW, J., DOCHERTY, I. (2008, eds.): Transport geographies: mobilities, flows and spaces. Blackwell Publishing, Oxford, 293 s.

RODRIGUE, J.P., COMTOIS, C., SLACK, B. (2006): The geography of transport systems. Routledge, Londýn a New York, 286 s. (internetová verze http://people.hofstra.edu)

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. (18.05.2012)

Podmínky pro splnění zápočtu:

75% účast na seminářích, zpracování seminární práce a její prezentace

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. (18.05.2012)

Cílem přednášky/semináře je seznámit studenty se základními přístupy a tématy frekventovanými v současné geografii dopravy. Důraz je kladen na specificky dopravní témata, která nejsou náplní přednášek z Ekonomické geografie. Seminární část umožňuje intenzívní zapojení studentů do výuky formou průběžných prezentací seminárních prací, skupinových prací, diskusí apod.

Vybraná témata

Úvod - předmět studia geografie dopravy, hlavní směry a metody výzkumu.

Struktura a rozmístění dopravy v Evropě a ve světě.

Historický vývoj odvětví dopravy.

Minulost, současnost a budoucnost železniční dopravy v ČR.

Městská hromadná doprava v Česku a Praze.

Vývoj automobilizace v ČR.

Dopravní obslužnost venkovských oblastí.

Světová letecká doprava.

Doprava a regionální rozvoj. Vztah dopravy ke geografické organizaci společnosti

Návštěva vybrané pražské dopravní instituce a exkurze do terénu (půldenní).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html