SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Visiting professor B - MZ340P108
Title in English: Visiting professor B
Czech title: Hostující profesor B
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 7
Hours per week, examination: 2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: 30
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: English
Explanation: Obsah předmětu se každoročně mění podle aktuálních hostujících pedagogů.The teacher and the content of the course change annually.
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Jana Jíchová, Ph.D. (11.02.2019)
The teacher and the content of the course change annually. Prof. Bae-Gyoon Park, dr. Anneli Kährik, dr. Jasna Mariotte, doc. Szmytkie and prof. Hynek Pikhart are lecturers in summer term 2018/19. The aim of the course is to extend the curriculum by transfer of knowledge of foreign experts. Thematic lectures on urban and regional development in the context of the transforming countries of East Asia and post-socialist space will take place first, the methodological lecture focused on systematic review and meta-analysis will be concluded.
Attention in the summer term 2018/19 is the same Visiting professors A, B and C courses, so only one of them can be enrolled.

Obsah předmětu se každoročně mění podle aktuálních hostujících pedagogů. V letním semestru 2018/19 jsou přednášejícími Prof. Bae-Gyoon Park, dr. Anneli Kahrik, dr. Jasna Mariotte, doc. Szmytkie and prof. Hynek Pikhart. Cílem předmětu je rozšíření učiva o přenos poznatků zahraničních expertů. Nejprve se uskuteční tematicky zaměřené přednášky na urbánní a regionální rozvoj v kontextu transformujících se zemí Východní Asie a post-socialistického prostoru, závěrem bude metodologická přednáška zaměřená na systematic review a meta-analýzu.
Pozor v letním semestru 2018/19 jsou totožné kurzy Visiting professors A, B a C a lze si tak zapsat pouze jeden z nich.
Literature
Last update: PhDr. Martina Tůmová (08.02.2019)

The course is based on the following literature from which short excerpts, summaries or some complementary pieces will be selected as compulsory readings for each session:

Requirements to the exam
Last update: PhDr. Martina Tůmová (08.02.2019)

Requirements:

 

Regular attendance of sessions

Participation in classroom discussion

Readings of literature for lectures, incl. tasks in Moodle in preparation for each lecture

Written essay - portfolio

 

Syllabus
Last update: RNDr. Jana Jíchová, Ph.D. (11.02.2019)

PRELIMINARY PROGRAM

FIRST BLOC – EAST ASIAN URBAN AND REGIONAL DEVELOPMENT

BAE-GYOON PARK

„Special zones and territorialities of East Asian developmental states“

25. 3. 2019, Monday, 15.00 - 17.00, Pravá rýsovna

 

„Urban ideology, Gangnam-ization of Korean urban development and the hegemony of Korean capitalism“

26. 3. 2019, Tuesday, 13.00 - 14.30, Levá rýsovna

 

SECOND BLOC – POST-SOCIALIST CONTEXT  

ANNELI KÄHRIK

„Post-socialist cities in Europe“

28. 3. 2019/4. 4. 2019, Thursday, 9.00-11.30, Z1 (TBC)

 

JASNA MARIOTTI

„Comparative analysis in post-socialist contexts, linking Budapest, Bucharest, Prague and Sofia“

1-2nd of April or 8-9th of April. (TBC)

 

ROBERT SZMYTKIE

"Suburbanisation in Poland"

28. 3. 2019 (TBC)

 

THIRD BLOC – METHODOLOGIES  

HYNEK PIKHART

„Systematic reviews and meta-analysis“

20. 5. 2019, Monday, 10.00-16.00, Z1

Registration requirements - Czech
Last update: PhDr. Martina Tůmová (08.02.2019)

Předmět lze zapsat i opakovaně. Upozornění pro studenty: Při opakovaném zápisu předmětu se kredity za jeho splnění započítávají do celkového součtu kreditů, ve skupině povinně volitelných předmětů se však započítávají pouze jedenkrát.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html