SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Regional Development and Policy - MZ340P06Z
Title: Regionální rozvoj a regionální politika
Czech title: Regionální rozvoj a regionální politika
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: 200
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (31.01.2019)
The course represents an introduction into regional research and to regional policy in the Czech Republic in European context. Elaborates on paradigmatic changes of regional policy in developed countries, outlines the typology of regional incentives, and introduces existing support programmes - both Czech and EU. Course deals also with regional impacts of sectoral policies, esp. of system of local government financing.
Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (12.12.2019)

Povinná:

BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. (2011): Teorie regionálního rozvoje (nástin, kritika, implikace), Karolinum, Praha,  str. 342, přepracované a rozšířené vydání, povinné jsou pouze kapitoly věnované regionální politice)

Doporučená: 

BLAŽEK, J, NETRDOVÁ, P. (2012) Aktuální tendence lokální diferenciace vybraných socioekonomických jevů v Česku: směřuje vývoj k větší mozaikovitosti prostorového uspořádání, Geografie 117, (3) 266-288.

BLAŽEK, J, NETRDOVÁ, P. (2009): Can development axes be identified by socio-economic variables? The case of Czechia. Geografie ČGS, 114, 4, s. 245-262. 

PERLÍN, R. (2002): Strategický plán mikroregionu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha, 52 s.
PERLÍN, R. (2006): Je strategický plán nástroj rozvoje venkovských mikroregionů? (Does the Strategic Plan Develop Rural Microregions), sborník abstraktů, konference Venkov je náš svět, Countryside - Our World, Česká zemědělská univerzita, Český Krumlov, 1.-3.3. 2006, s. 67-68, ISBN 80-213-1463-X,
PERLÍN, R., ŠIMČÍKOVÁ, A. (2008): Criteria of a successful rural municipality, EUROPA XXI, New functions of rural and industrial space in Central and Eastern (no 17, 2008), ISSN1429-7132, s. 29-44

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (28.10.2019)

Podmínky složení zkoušky: úspěšné absolvování písemného testu (v případě hraničního výsledku následuje ústní zkouška). Test prověřuje znalost látky vysvětlené během přednášek. 

Syllabus -
Last update: doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (28.10.2019)

Brief outline of the course
1. introduction - definitions, geography and regional development
2. typology of assisted regions and criteria for their delineation, typology of regional incentives.
3. Paradigmatic evolution of regional policy in European countries
4. Regional development and regional policy in Czechia
5. System of local government financing in Czechia 
6. EU cohesion policy and its implications for Czechia

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html