SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Seminar on diploma project III (Landscape and Society) - MZ340K10
Title: Seminář k diplomovému projektu III (Krajina a společnost)
Czech title: Seminář k diplomovému projektu III (Krajina a společnost)
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
For 4EU+ students: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Belongs to the student work of type: diplomová práce
Guarantor: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (18.12.2019)
V rámci semináře studenti informují o postupu práce a prezentují dílčí výsledky svého výzkumu, hodnotí použité metody, představí výhled aktivit nutných k dokončení diplomové práce. Ostatní studenti kriticky diskutují představené výsledky.
Seminář bude příležitostně využit i k evaluaci nových publikací a k následné kritické diskusi. V případě přítomnosti zahraničních hostí bude seminář realizován v anglickém jazyce.
Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (18.12.2019)

Antrop M, Van Eetvelde V (2017) Landscape Perspectives - The Holistic Nature of Landscape. Springer, Berlin.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (18.12.2019)

Předmět je ukončen zápočtem. Podmínky pro splnění zápočtu: aktivní účast, prezentace výsledků diplomové práce.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (18.12.2019)

Proběhne 3-6 seminářů dle počtu zapsaných studentů. Náplní jsou zejména prezentace postupu diplomových prací a kritická diskuse nad výsledky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html