SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Seminar on diploma project II (Landscape and Society) - MZ340K07
Title: Seminář k diplomovému projektu II (Krajina a společnost)
Czech title: Seminář k diplomovému projektu II (Krajina a společnost)
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Belongs to the student work of type: diplomová práce
Guarantor: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (18.12.2019)
V letním semestru 1. ročníku NMS student vstupuje do diplomového semináře s cílem rozpracovat téma a
formulovat cíle DP na základě prostudované literatury a diskuse. Prezentují se podrobné rozbory alespoň deseti odborných
článků, z poloviny zahraničních, které se týkají tématu práce. Student prezentuje metodiku diplomové práce.
Seminář bude příležitostně využit i k evaluaci nových publikací a k následné kritické diskusi. V případě přítomnosti
zahraničních hostí bude seminář realizován v anglickém jazyce.
Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (18.12.2019)

Antrop M, Van Eetvelde V (2017) Landscape Perspectives - The Holistic Nature of Landscape. Springer, Berlin.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (18.12.2019)

Seminář je ukončen zápočtem. Podmínky pro splnění zápočtu: docházka, aktivní účast (diskuse a porozumnění literatuře), prezentace metodiky diplomové práce.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (18.12.2019)

V rámci semestru absolvují studenti 3-6 seminářů (dle počtu studentů). Na seminářích prezentují a diskutují metodiku diplomové práce a zásadní literaturu týkající se jejich diplomové práce.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html