SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Data, methods and techniques of landscape studies - MZ340K02
Title: Data, metody a techniky studia krajiny
Czech title: Data, metody a techniky studia krajiny
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2017 to 2019
Semester: summer
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Martina Tůmová (14.01.2020)
1. Úvod do problematiky kvantitativního zpracování dat ve studiu krajiny
2. Data ve studiu krajiny I – představení obecných topografických podkladů a dat o fyzicko-geografických
složkách krajiny
3. Data ve studiu krajiny II – představení dat o krajinném pokryvu (zdroje, prostorová měřítka, časové škály)
4. Data DPZ (satelitní a letecké snímky, LiDAR ), CORINE Land Cover, Global Land Cover (+ další
databáze EEA , NASA atd.)
5. Statistická data o využití krajinného pokryvu (databáze LUCC UK )
6. Přehled základních nástrojů a metod GIS při studiu stavu a dynamiky krajiny
7. Metody aplikované pro statistická data o využití krajiny
8. Analýza změn krajinného pokryvu nad daty DPZ (modelové území)
9. Analýza změn krajinného pokryvu na statistických datech (modelové území)
10. Hodnocení změn sekundární struktury krajiny (diverzita a heterogenita krajinného pokryvu, fragmentace
vs. unifikace a homogenizace)
11. Základy modelování a predikce vývoje krajiny
12. Sociální metabolismus a jeho aplikace ve studiu krajiny (ekologická stopa aj.)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html