SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Professional seminar on social epidemiology - MZ340E14D
Title: Odborný seminář ze sociální epidemiologie
Czech title: Odborný seminář ze sociální epidemiologie
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 3
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Teacher(s): prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
RNDr. Michala Lustigová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (11.09.2019)
Cílem bloku čtyř Odborných seminářů ze sociální epidemiologie (A, B, C a D) je podpořit studenty při přípravě diplomové práce. Ve druhém roce magisterského studia jde o podporu finalizace samostatné práce, diskuse výsledků a získání zpětné vazby od širšího fóra akademických pracovníků.
Hlavní těžiště semináře leží na prezentacích studentů, zdokonalují se ve schopnosti kritického vyhodnocení informací a srozumitelnosti souvislostí.
Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (28.10.2019)

Literatura není určena, závisí na zaměření diplomových projektů jednotlivých studentů.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (25.09.2022)

Zápočet je udělován za aktivní účast na seminářích a prezentaci postupu diplomové práce.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Michala Lustigová, Ph.D. (20.02.2023)

Seminář probíhá jednou za 14 dní v rozvrhovaný čas.

  • Úvodní setkání (PR SOCEPI) (22.2.2023)
  • Práce s daty – řešení konkrétních problémů k DP (8.3.2023)
  • Představení rozpracovanosti DP (22.3.2023)
  • Jak psát článek? (5.4.2023)
  • Představení rozpracovanosti DP (19.4.2023)
  • LinkedIn, CV, motivační dopis (3.5.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html