SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Professional seminar on social epidemiology - MZ340E14A
Title: Odborný seminář ze sociální epidemiologie
Czech title: Odborný seminář ze sociální epidemiologie
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 3
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: předmět je vyučován blokově
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Michala Lustigová, Ph.D.
Teacher(s): prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
RNDr. Michala Lustigová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (11.09.2019)
Cílem bloku čtyř Odborných seminářů ze sociální epidemiologie (A, B, C a D) je podpořit studenty při přípravě diplomové práce. Na prvních hodinách Odborného semináře ze sociální epidemiologie-A je diskutována nabídka diplomových témat. Dále je tento úvodní seminář zaměřen na práci s cizojazyčnou literaturou, jak správně udělat Review literatury v kontextu zvoleného tématu DP.
Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (28.10.2019)

Literatura není určena, závisí na zaměření diplomových projektů jednotlivých studentů.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (28.10.2019)

Student si vybere 3 odborné články z tématu DP a ke každému z nich udělá půl stránkové Review literatury. Dále zpracuje přehled min 10 odborných článků zvoleného tématu DP.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Michala Lustigová, Ph.D. (01.10.2023)

Seminář probíhá jednou za 14 dní v rozvrhovaný čas.

·         Harmonogram, základní studijní informace, výběr tématu diplomové práce; 3. 10. 2023

·         Představení obhájených DP v rámci oboru NSOCEPI – Jak psát DP? 17. 10. 2023

·         Jak správně citovat a odkazovat na citace? Co je plagiátorství. 31. 10. 2023

·         Možnosti studia v zahraničí: Erasmus a další možnosti stáží 14.11.2023

·         Formální úprava textu; 28.11.2023

·         Zvaný host – epidemiologie v praxi; 12.12.2023

·         Účast na obhajobách SOCEPI, leden 2024

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html