SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Practice for Epidemiologists - MZ340E11
Title: Praxe pro epidemiology
Czech title: Praxe pro epidemiology
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [TS]
Capacity: 10
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Annotation - Czech
Last update: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (28.03.2023)
Cílem předmětu "Praxe pro epidemiology" je představit studentům prevenci onemocnění a ochranu veřejného zdraví v praxi a také ilustrovat možnosti jejich
dalšího uplatnění po absolvování studia. Studenti jsou hodnoceni za aktivní účast. Týdenní praxe probíhá ve spolupráci s pracovníky Hygienické stanice hlavního města Prahy.
Týdenní praxe obvykle probíhá v průběhu měsíce června na Hygienické stanice hlavního města Prahy, přesné datum bude do konce března upřesněno.


Akademický rok 2022/2023
Týdenní praxe se uskuteční v termínu 5. 6. - 9. 6. 2023.
Kontaktní osobou pro tuto praxi ze strany Hygienické stanice hlavního města Prahy („HSHMP“)
je Mgr. Andrea Podhorná, tel.: 296 336 785, email: andrea.podhorna@hygpraha.cz.
Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (25.09.2022)

Pro splnění tohoto předmětu je nezbytná aktivní účast na 5 denní blokové praxi.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html