SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Social Epidemiology - MZ340E05
Title: Sociální epidemiologie
Czech title: Sociální epidemiologie
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: both
E-Credits: 5
Hours per week, examination: 2/2, C+Ex [DS]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: předmět je vyučován blokově v jednom semestru ak. roku
Note: enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. MUDr. Martin Bobák, M.Sc., Ph.D.
Teacher(s): prof. MUDr. Martin Bobák, M.Sc., Ph.D.
prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
RNDr. Michala Lustigová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (08.01.2024)
Základní kurs Sociální epidemiologie navazující na kurs Obecné epidemiologie. Oživení znalosti z obecné epidemiologie, úvod do problematiky preventivní medicíny a některých specializovaných oblastí epidemiologie jako např. epidemiologie kardiovaskulárních chorob či diabetu. Popis sociálních a demografických nerovností v nemocnosti, úmrtnosti a rizikových faktorech. Úvod do mezinárodních rozdílů v prevalenci a incidenci různých onemocnění a možná vysvětlení těchto rozdílů. Přednášky budou následovány praktickými semináři, které umožní detailní diskuzi jednotlivých témat.
Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (08.01.2024)

Bartley M. (2003): Health Inequality: An Introduction to Theories, Concepts and Methods. London: Cambridge Polity Press. ISBN 0745627803.

 Berkman L, Kawachi I, eds. (2000): Social Epidemiology. New York: Oxford University Press. ISBN0195083318.

 Marmot M. (2004): Status Syndrome. New York: Bloomsbury. ISBN ISBN: 0747570493.

 Marmot M - Wilkinson R eds. (2005): Social Determinants of Health. New York: Oxford University Press. ISBN 0198565895. Online access for subscribing institutions: https://academic.oup.com/book/9987

 

Recent reports:

Marmot M, Bell R. Social inequalities in health: a proper concern of epidemiology. Ann Epidemiol 2016;238-240.

https://doi.org/10.1016/j.annepidem.2016.02.003

 Public Health England. Psychosocial pathways and health outcomes: Informing action on health inequalities. 2017.

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a74d3e440f0b65f613228d7/Psychosocial_pathways_and_health_equity.pdf

 World Health Organization. COVID-19 and the social determinants of health and health equity: evidence brief. 2021.

https://www.who.int/publications/i/item/9789240038387

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (29.09.2020)

Požadavek ke zkoušce:
Znalosti odpovídající probrané látce. Pro úspěšné splnění zkoušky je nutné absolvovat písemný test a získat z něj min 75% bodů.

Požadavek k zápočtu:
Pro splnění zápočtu je nutná docházka na blokovou výuku a aktivní účast, v případě distanční výuky aktivní účast na online přednáškách.
Syllabus - Czech
Last update: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (07.01.2024)

 

V AR 2023/24 bude kurz probíhat v učebně G2 (Albertov 6, přízemí) formou blokové výuky následovně:

Pondělí 15.1.

10:00-12:30

14:00-15:45

 1. Úvod do sociální epidemiologie, populačního zdraví a vlivu sociálních faktorů na zdraví

 2. Socioekonomické faktory a zdraví 

Úterý 16.1.

10:00-12:30

14:00-15:45

 3. Indikátory zdravotního stavu na úrovni populace, absolutní a relativní rozdíly ve zdraví

 4. Sociální vlivy na zdraví během životního cyklu

Středa 17.1.

10:00-12.30

14:00-15:45

 5. Psychosociální faktory

 6. Materiální, behaviorální a psychosociální mechanismy vlivů sociálního prostředí na zdraví

Čtvrtek 18.1.

10:00-12:00

13:30-14:45

15.00-15.45

 7. Postkomunistická transformace ve střední a východní Evropě a její vliv na zdravotní stav

 8. Sociální nerovnosti ve zdravotním stavu během covidové pandemie

 Opakování a příprava na zkoušku

Pátek 19.1.

10:00

 Zkouška

Obsah cvičení:
Revision (optional)
Aplikace konceptů popsaných v přednáškách v kontextu reálných situací, příklady studií v klinické a sociální epidemiologii

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Annu Altovou (anna.altova@natur.cuni.cz) nebo Mgr. Martinu Tůmovou (martina.tumova@natur.cuni.cz)

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html