SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Geography of Health and Illness - MZ340E03
Title: Geografie zdraví a nemoci
Czech title: Geografie zdraví a nemoci
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: 100
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Teacher(s): prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
doc. RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
prof. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (13.02.2023)
Přednáška je určena primárně pro studenty sociální epidemiologie. Vítáni jsou samozřejmě i další zájemci z příbuzných oborů.

Kurz si klade za cíl přiblížit studentům problematiku geografie zdraví - aktuálními problémy ve světě v kontextu udržitelného rozvoje a cílů OSN a možnostmi jejich řešení, problémovými oblastmi, rozdílnou situací v regionech světa a humanitární pomocí. V rámci cvičení si studenti procvičí využití geografických informací, statistických ročenek, databází a registrů - MZ ČR (ÚZIS), WHO (World Health Statistics, HFA-DB), OECD, Eurostat za využití GIS, rozbor aktuálních informací z médií, práci s tématickou mapou, atlasy (Global Health Atlas, EuroHealthy Atlas, World Atlas of Epidemic Diseases apod) a během exkurzí se seznámí s činností humanitárních organizací (Člověk v tísni, Lékaři bez hranic).
V rámci kurzu jsou zařazeny přednášky odborníků z praxe (Národní ústav duševního zdraví, SZÚ, WHO). Absolventi kursu získají přehled o územní variabilitě příčin onemocnění a úmrtí v Česku, Evropě i ve světě a rozšíří svoje dovednosti s vizualizací.

Předmět v letním semestru 2022/23 bude probíhat v čase dle rozvrhu, tedy středy 16:30-18 hod,
zahajovací hodina 15.2.2022, na které je účast žádoucí, neb seznámení s požadavky, harmonogramem atd.

Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (13.02.2023)

Atlas of population health in European Union regions

https://digitalis.uc.pt/pt-pt/livro/atlas_population_health_european_union_regio

 

World Inequality Report 2018
Sustainable Development Goals, UNURL

Gordis, L. (2000): Epidemiology. 2nd ed. Philadelphia: W. B. Saunders Copany.

Meade, M. S. - Earickson, R. J. (2000): Medical Geography. 2nd ed. London: The Guilford Press.

Šerý, V. (1979): Nemoci na zemi, geografie nemocí člověka. Praha: Academia.

Townsend, P. - Whitehead, M. - Davidson, M. eds. (1992): Inequalities in Health: The Black Report - The Health Divide. London: Penguin Book; první verze publikována pod názvem The Black Report (1982) London: Pelican Books.

Wilkinson, R. G. (1996): Unhealthy Societies. The Afflictions of Inequality. London: Routledge.

WiIkinson, R. G. - Marmot, M. (2003): The Solid Facts: Social Determinants of Health. WHO.

 

WHO: Global Action Plan, 2013-2020

WHO (2011): Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control.

Health at a Glance: Europe 2018 - STATE OF HEALTH IN THE EU CYCLE, OECD/European Union 2018

WHO (2011): Mental Health Atlas.

WHO/WMO (2012): Atlas of Health and Climate.

WHO (2008): Closing the Gap in a Generation: Health Equity through Action on the Social Determinants of Health. Geneva: WHO.

WHO Healthy Cities. Copenhagen; http://www.euro.who.int/healthycities.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (09.02.2024)

Požadavky na splnění: 
Zápočet 1. Vypracování úlohy z GIS aplikace, zaslání a schválení P. Netrdovou. Povinná prezentace 24.4.2024
2. Vypracováni review 5 článku s regionálním tématem z časopisu JECH, Health and Place, European Journal of Epidemiology  nebo BMC (BMC Global and Public Health)dle zadání D. Dzúrové do 1.5.2024
3. Příprava k tématu Gender-gap, zadání na 1. hodině, aktivní účast 3.4.2024
Zkouška Splnění písemného testu
Syllabus - Czech
Last update: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (09.02.2024)

  Datum Téma
1 21.2. Úvod, harmonogram, požadavky na splnění. HR-SDG, zadání na 3.4.2024
2 28.2. Vyspělý svět I: Pandemie obezity. Case study - Japonsko
3 6.3. Aplikace GIS a HR-SDG
4 13.3. Teorie a metody. Mapy. Atlasy. Pandemie. Syndemie COVID-19
5 20.3. Vyspělý svět II: Evropa
6 27.3. Vyspělý svět III: Česko
7 3.4. Gender gap, Gender Equality Index, Sex-selective abortion
8 10.4. Rozvojový svět I: Reprodukční zdraví (podvýživa, gender)
9 17.4. Rozvojový svět II: Environmentální zdraví (voda, sanitace, hygiena)
10 24.4. Prezentace dle zadání ze 6.3.2024
11+12 1.5. a 8.5. státní svátky - náhradou exkurze, bude upřesněno
  22.5. První termín zkoušky

Aktivní využití statistických ročenek, databází a registrů - MZ ČR (ÚZIS), WHO (World Health Report, HFA-DB), OECD, Eurostat apod.

Veškeré poskytnuté materiály ke kurzu jsou uloženy v Moodle.

Heslo ke kurzu obdrží zapsaní studenti v rámci první přednáškové hodiny.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html