SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Methods in Social Geography II - MZ340C02Z
Title in English: Metody v SG II
Czech title: Metody v SG II
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2011
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: 60
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Additional information: http://web.natur.cuni.cz/~slamak/sg2.htm
Guarantor: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
RNDr. Ing. Václav Jaroš
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
RNDr. Martin Šimon, Ph.D.
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. (06.04.2012)
Seminář vzešel z transformace cvičení Geografie obyvatelstva a sídel II a Ekonomická geografie II. Jednotlivé procvičované metody, dovednosti a kompetence rozvíjí specifické potřeby studentů pro obor sociální a regionální geografie a směřují zejména k získání dovedností a kompetencí k tvorbě analytického textu, práce s literaturou, interpretaci a prezentaci výsledků práce. Cílem je připravit studenty pro psaní bakalářské a diplomové práce ze sociální geografie.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Petra Špačková, Ph.D. (29.10.2014)

Pavlík, Z., Rychtaříková, J., Šubrtová, A. (1986): Základy demografie. Academia. Praha. strana 463.

Vencálek, J., Nováková, B. (1981): Cvičení z geografie obyvatelstva. Pedagogická fakulta v Ostravě.

Pavlík, Z., Kuhnl, K. (1981): Úvod do kvantitativních metod pro geografy. UK Praha. SPN. Praha. strana 110.

Murdych, Z. (1983): Tematická kartografie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Ouředníček, M., Temelová, J., Pospíšilová, L. eds. (2011): Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky. Karolinum, Praha.

Hendl, J. (2005): Kvalitativní výzkum. Portál.

Dictionary of Human Geography, poslední edice.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Petra Špačková, Ph.D. (29.10.2014)

Požadavky pro zápočet
1. Aktivní účast ve cvičeních a prezentace výsledků práce. Účast na cvičeních je povinná.
2. odevzdání vypracovaných cvičení v daném termínu a odpovídající formální i obsahové kvality
3. Uznaný/schválený výstup cvičení.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Petra Špačková, Ph.D. (07.10.2015)

1. Společné vstupní cvičení (Martin Ouředníček)
2. Metodika a design terénního šetření (Martin Ouředníček)
3. Zadání cvičení (Vít Jančák)
4. Kvalitativní metody výzkumu (Martin Šimon)
5. Zpracování terénního šetření (distanční, Martin Ouředníček)
6. Práce s literaturou (Martin Ouředníček)
7. Zpracování 1. zadání (distančně, Václav Jaroš)
8. Odevzdání 1. zadání, diskuze, konzultace (Václav Jaroš)
9. Prezentace výsledků terénního šetření + design bakalářské práce (Petra Špačková/Martin Ouředníček)
10. Zpracování 2. zadání (distančně, Vít Jančák)
11. Kvalitativní metody výzkumu - diskuze (Martin Šimon)
11. Odevzdání 2. zadání, diskuze (Vít Jančák)
13. Udělení zápočtu (Vít Jančák, Petra Špačková)

Další informace k projektu: http://urrlab.cz/cs/profil/metody-v-sg-ii

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html