SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Application of GIS in Social Geography - MZ340B01
Title: Aplikace GIS v sociální geografii
Czech title: Aplikace GIS v sociální geografii
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.
RNDr. Adam Klsák
RNDr. Michal Kowalski
doc. RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (13.02.2023)
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními možnostmi aplikace GIS v různých oblastech sociální geografie. Pokročilé metody vizualizace a prostorové analýzy dat v rámci GIS, které se v sociálně-geografickém výzkumu často používají, budou představeny a vysvětleny na konkrétních příkladech aplikačních výzkumů. Kromě osvojení teoretických a metodologických principů jednotlivých metod a postupů se studenti naučí získané znalosti aplikovat při vizualizaci a analýze empirických sociálně-geografických dat a nalezené výsledky řádně interpretovat.
Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (13.02.2023)

K úspěšnému absolvování kurzu postačí podkladové materiály k výuce. Navíc je možné využít množství elektronických materiálů k metodám vizualizace a prostorové analýzy dat v rámci GIS či následující přehledové publikace:

FISCHER, M. M., GETIS, A., eds. (2010): Handbook of Applied Spatial Analysis: Software Tools, Methods and Applications. Springer, Heidelberg, 811 str.

FISCHER, M. M., WANG, J. (2011): Spatial Data Analysis. Models, Methods and Techniques. Springer, Heidelberg, 82 str.

FOTHERINGHAM, A. S., ROGERSON, P. A., eds. (2009): The SAGE Handbook of Spatial Analysis. SAGE, London, 511 str.

LONGLEY, P. A., GOODCHILD, M. F., MAGUIRE, D. J., RHIND, D. W. (2005): Geographic Information Systems and Science (2. vydání). Wiley, Chichester, 517 str.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (13.02.2023)

K získání zápočtu je potřeba:

1. aktivně se účastnit výuky (plnit povinnosti v Moodlu v zadaných termínech);

2. prezentovat vybraný odborný/popularizační text (prezenčně, v případě neúčasti odevzdat namluvenou prezentaci).

Ke splnění zkoušky je potřeba:

1. získat v hodnocení zadaných úloh minimálně 12 bodů ze 24 možných.

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (13.02.2023)

Výuka kurzu probíhá formou propojené přednášky a cvičení ve čtvrtek od 8:30 do 10:30 v počítačové učebně Z3 dle harmonogramu dostupném v Moodlu

V rámci kurzu se studenti prakticky seznámí s vybranými nástroji vizualizace prostorových dat, prostorové analýzy a prostorové statistiky v softwaru ArcGIS Pro a v dalších specializovaných GIS softwarech (CrimeStat, GeoDa, Geo-Segregation Analyzer). Pozornost bude věnována také přípravě dat a prezentaci dosažených výsledků (Story Maps, Web AppBuilder).

Témata:

Vstup do problematiky – Proč GIS v sociální geografii?

Vizualizace sociálně-geografických dat – Jak vytvořit dobrou mapu? Tvorba specializované mapy

Využití GIS aplikací při sociálně-geografickém terénním výzkumu – Jak efektivně sbírat data v terénu? Jak prezentovat a sdílet výsledky terénního výzkumu?

Aplikace GIS v geografii kriminality – Kde dochází ke koncentraci? Znázornění ohnisek kriminality

Aplikace GIS v geografii dopravy a služeb – Jaká je dostupnost zdravotních služeb? Jak se změní dopravní dostupnost?

Aplikace GIS v urbánní geografii – Dochází k segregaci a shlukování? Hodnocení prostorových aspektů sociální diferenciace

Prezentace článků/studií

Entry requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (13.02.2023)
Prerekvizita kurzu není stanovena, nutné jsou ale základní teoretické znalosti o GIS a praktická dovednost práce se softwarem ArcGIS. V rámci výuky na PřF UK kurz navazuje na základní kurzy geoinformatiky Základy geoinformatiky (MZ370P42) a Geoinformační systémy (MZ370P43Z). Teoretické znalosti a praktické dovednosti z těchto dvou kurzů se berou jako nutné vstupní znalostní požadavky a jsou podmínkou pro úspěšné absolvování tohoto kurzu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html