SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physical Geography Field Course - MZ330T66
Title: Physical Geography Field Course
Czech title: Fyzickogeografický terénní kurs
Guaranteed by: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:5/0, C [DS]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: English
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Class: Hydroklimatologická terénní laboratoř
Zkapacitnění laboratoře fyzické geografie - kulový
Zkapacitnění laboratoře fyzické geografie - kapali
Pracovní stanice pro UAV - integrovaný vícekanálov
Pracovní stanice pro UAV - Pracovní stanice pro 3D
Kabely pro ERT ARES 6ks
Mobilní stanice pro měření teploty a vlhkosti půdy
Termální analyzátor tepelných vlastností materiálů
Geoinformační laboratoř fyzické geografie
Původní předmět
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html