SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Physical Geography Field Training - MZ330T01
Title: Terénní cvičení z fyzické geografie
Czech title: Terénní cvičení z fyzické geografie
Guaranteed by: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:5/0, C [DS]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.
RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D.
RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Annotation -
Last update: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. (25.10.2019)
Field training aims to consolidate, deepen and use in practice the knowledge obtained within the basic physical geographical lectures during the first four semesters: Meteorology and Climatology, Hydrology, Geomorphology, Biogeography, Pedogeography, Natural Geosystems. The principal practiced themes: 1) Practical application of field meteorological devices, familiarization with the methods of processing the measured data and with their using for climatological purposes. 2) Familiarization with field devices and measuring techniques in hydrology of surface waters, processing of obtained data. 3) Familiarization with the ways of field geomorphologic work, with bases of detailed geomorphological mapping, with sampling, with documentation of samples and denudations, with sampling for laboratory processing, with using field research devices. 4) Introduction to biogeographical and pedogeographical field research, soil sampling and soil mapping. 5) Landscape research, ways of delimitation of landscape units on topical and chorographical levels.
Předmět je vyučován v českém jazyce.Literature - Czech
Last update: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. (17.04.2012)

Základní literatura je shodná s literaturou použitou při výuce základních předmětů z fyzické geografie, tj. geomorfologie, hydrologie, krajinné ekologie, meteorologie a klimatologie, pedologie.

Podle místa, ve kterém v daném roce cvičení probíhá, je doporučena literatura vztahující se k tomuto území; seznam je vždy zveřejněn společně s tématy pro vypracování referátů cca 8 týdnů před začátkem terénního cvičení.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. (17.04.2012)

Požadavky pro získání zápočtu:

  • vypracování a prezentace stručného referátu, který se týká používané metodiky či charakteristiky území, ve kterém terénní cvičení probíhá
  • aktivní účast při terénním mapování a měření
  • vypracování protokolů z práce v terénu
Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. (17.04.2012)

Studenti jsou na místě konání terénního cvičení rozděleni do skupin, ve kterých postupně plní program v těchto dosciplínách:

Geomorfologie - základí metody geomorfologického výzkumu a podrobné geomorfologické mapování terénu

Hydrologie - základní hydrometrické metody a metody používané při výzkumu stojatých vod

Krajinná ekologie a pedologie - metody mapování krajiny a aktuální vegetace, pedologický průzkum a sondování půd

Meteorologie a klimatologie - měření základních meteorologických prvků v terénu a meteorologická pozorování

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html