SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar in Regional Physical Geography - MZ330S70
Title: Seminář z regionální fyzické geografie
Czech title: Seminář z regionální fyzické geografie
Guaranteed by: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2018 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
Teacher(s): doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.
doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Incompatibility : MZ330S63
Is incompatible with: MZ330S63
Annotation -
There are discussed selected physical geographical problems from different points of the world. Students prepare papers on fixed topics of interest. Schedule of seminar is changed everyyear. Literature is recommended for each topics.
Last update: Kliment Zdeněk, doc. RNDr., CSc. (24.10.2019)
Literature - Czech

Témata jsou studenty zpracována na základě studia literatury a dalších podkladů, které si sami vyhledají, nebo které jim vyučující doporučí. Důraz je kladen na využívání cizojazyčné původní odborné literatury.

Last update: Kliment Zdeněk, doc. RNDr., CSc. (24.05.2018)
Requirements to the exam - Czech

Ke splnění zápočtu je nutná povinná aktivní účast na semináři, zpracování a prezentace daného odborného tématu s využitím doporučené literatury.

Last update: Kliment Zdeněk, doc. RNDr., CSc. (24.05.2018)
Syllabus - Czech

1. Popis účelu semináře fyzické geografie, jeho struktury a časového průběhu. Zadání referátových témat studentům a vysvětlení metodických principů jejich přípravy.

2 . - 12. Referátová vystoupení studentů podle určeného programu a průběžné společné diskuze odborného obsahu a úrovně jednotlivých vystoupení studentů.

 

Last update: Kliment Zdeněk, doc. RNDr., CSc. (21.02.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html