SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Physical Geography Seminar - MZ330S02
Title: Seminář z fyzické geografie
Czech title: Seminář z fyzické geografie
Guaranteed by: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: 50
Min. number of students: unlimited
For 4EU+ students: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
Mgr. Martin Margold, Ph.D.
RNDr. Jana Popová, Ph.D.
RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Annotation -
Last update: RNDr. Marek Křížek, Ph.D. (23.06.2021)
The aim of introductory seminar of physical geography is to familiarize the students with the whole thematic extent of physical geography, and that under the form of individual seminar papers. In the same time, the students are informed about all the trends of scientific research at the department. This information facilitates them the selection of themes of their bachelor thesis.


Literature - Czech
Last update: RNDr. Marek Křížek, Ph.D. (10.01.2020)

Literatura dle aktuálního výběru témat z časopisů: Arctic,Antarctic and Alpine Research, Athmospheric Research, Boreas, Catena, Cryosphere, Earth Science Reviews, Earth Surface Processes and Landscape, Ecology Letters, Geoderma, Geografiska Annaler A, Geomorphology, Global Ecology and Biogeography, Holocene, International Journal of Climatology, Journal of Hydrology, Journal of Glaciology, Landscape Ecology, Lanslides, Limnology, Natural Hazards, Nature, Nature Climate Change, Permafrost and Periglacial Processes, Progress in Physical Geography, Quaternary International, Quaternary Research, Quaternary Science Review, Science, Sedimentology, Sedimentary Geology a mnoho dalších.

+
 
BOLDIŠ, P. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidla.
URL: <http://www.boldis.cz/citace/citace1.pdf>
BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 2 – Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů.
URL: <http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf>
JÁNOŠ, K. (1993): Informační etika. Praha: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Katedra informačních studií a knihovnictví, 134 s.
ČSN ISO 690. Praha: Český normalizační institut, 1996. 32 s.
ČSN ISO 690-2. Praha: Český normalizační institut, 2000. 24 s.
MEŠKO, D. a kol. (2006): Akademická příručka. Martin: Osveta, 3. vydání. 481 s.
Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Marek Křížek, Ph.D. (23.06.2021)

A) Organizační záležitosti, info o podmínkách semináře /podmínky pro udělení zápočtu, výběr témat referátů a specifikace zpracování;

B) Typy informací (tištěné, elektronické, textové, obrázkové atd.), klasifikace informací podle důvěryhodnosti zdroje; sběr informací; práce s elektronickými informačními zdroji; práce s informačními databázemi;

C) Podstata vědecké práce, struktura odborného textu, citační etika a citační normy;

D) Prezentace studentů k vybraným tématům dílčích fyzickogeografických disciplín:
geomorfologie, meteorologie a klimatologie, hydrologie, pedologie, biogeografie a krajinná ekologie, paleogeografie;

E) Opravná vystoupení, diskuse nad vybranými fyzickogeografickými tématy; představení vědeckýcho-výzkumných aktivit na katedře fyzické geografie a geoekologie Přf UK;

F) Udělení zápočtů;

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html