SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Meteorology and Climatology - MZ330P60H
Title: Meteorologie a klimatologie
Czech title: Meteorologie a klimatologie
Guaranteed by: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Guarantor: prof. RNDr. Radan Huth, DrSc.
Is incompatible with: MZ330P123
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. (31.08.2009)
The basic course of meteorology and climatology is an introduction into atmospheric sciences.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. (30.09.2010)

Netopil, R. a kol., 1984: Fyzická geografie I. Státní pedagogické nakladatelství, Praha.

Kopáček, J., Bednář, J., 2005: Jak vzniká počasí. Karolinum, Praha, 228 s.

Vysoudil, M., 1997: Meteorologie a klimatologie pro geografy. Univerzita Palackého, Olomouc.

Wallace, J.M., Hobbs, P.V., 1977: Atmospheric Science: An Introductory Survey. Academic Press, Oxford.

Hidore, J.J. et al., 2010: Climatology: an atmospheric science. Prentice Hall, New York, 385 pp.

Tolasz, R. et al., 2007: Atlas podnebí Česka. ČHMÚ a Univerzita Palackého, Praha a Olomouc, 256 s.

Sobíšek et al., 1993: Meteorologický slovník výkladový a terminologický. Academia, Praha, 594 s.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. (25.04.2012)

Písemný test v rozsahu přednášek, v případě hraničního počtu bodů ústní přezkoušení; více v přiloženém souboru

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. (21.10.2014)

Tematický okruh meteorologie (Müller)
 
1. Atmosféra Země a tlak vzduchu: složení atmosféry Země; tlak a hustota vzduchu; počasí a klima; monitoring atmosféry

2. Záření v atmosféře a teplota vzduchu: sluneční záření v atmosféře; tepelné záření a skleníkový efekt;  meteorologické družice; radiační a tepelná bilance; teplota vzduchu

3. Termodynamika a vlhkost vzduchu: stavová rovnice; vzduch nasycený vodní parou; veličiny vlhkosti vzduchu; první hlavní věta termodynamická; fázové přechody vody

4. Dynamika atmosféry a vítr: hydrostatická rovnováha; horizontání tlakový gradient; vítr

5. Konvekce v atmosféře a oblačnost: vertikální stabilita atmosféry; vertikální pohyby vzduchu; vznik oblaků a jejich klasifikace; optické jevy

6. Atmosférické srážky: vznik atmosférických srážek a jejich druhy; detekce srážek 

7. Synoptická meteorologie: tropické a mimotropické cyklony; atmosférické fronty; anticyklony

8. Mezosynoptická meteorologie: konvektivní bouře; vliv orografie na počasí

9. Předpověď počasí a výstrahy: metody předpovědi počasí a její neurčitost, předpověď počasí v ČR; výstražné systémy; umělé modifikace počasí

 

Tematický okruh klimatologie (Huth)

1. Všeobecná cirkulace atmosféry, místní cirkulace: klimatologie tlaku vzduchu, klimatická akční centra atmosféry, cirkulační buňky, pasáty, vzduchové hmoty a atmosférické fronty v klimatologii, monzunová cirkulace, místní cirkulační systémy a padavé větry

2. Regionální klimatologie: klimatotvorné faktory, kategorizace podnebí; klimatologie teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu a srážek (roční a denní chod, extrémy); oceanita a kontinentalita, aridita; klasifikace klimatu; mikroklima

3. Kolísání a změny klimatu: klimatické oscilace, dálkové vazby; nestacionarita klimatu, změny klimatu, zpětné vazby klimatického systému; vývoj klimatu v minulosti; antropogenní vlivy na podnebí, klimatická změna

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html