SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Geoinformatics in Physical Geography - MZ330P48
Title: Geoinformatika ve fyzické geografii
Czech title: Geoinformatika ve fyzické geografii
Guaranteed by: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Capacity: 19
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: Materiály k jednotlivým přednáškám jsou pro zapsané studenty k dispozicive virtuální učebně Google Classroom.do 2022/23 název Výpočetní technika ve FG
Additional information: http://Počet zapsaných studentů dle kapacity počítažové učebny.
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
Teacher(s): prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
Mgr. Ondřej Ledvinka, Ph.D.
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
Annotation -
The lecture is dedicated to the bachelor's degree students. The main objective of the lecture is to introduce the students with the basics of geoinformation technology and its application in common physicogeographical tasks. The lecture consists of following thematic units: Treatment and analysis of empirical data using database and statistical tools, Geographical Information Systems, visualization and presentation of data and analysis results. The individual principles and techniques are showed on practical tasks from hydrology, climatology and geomorphology.
Last update: Langhammer Jakub, prof. RNDr., Ph.D. (24.08.2009)
Literature - Czech

Literatura k jednotlivým tématům je uvedena v materiálech u přednášek ve virtuální učebně Google Classroom.

Last update: Langhammer Jakub, prof. RNDr., Ph.D. (09.02.2023)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška sestává z testových úloh, které student řeší při termínu zkoušky.

Testové úlohy jsou zaměřené na tematické okruhy, probírané v rámci jednotlivých přednášek.

Last update: Langhammer Jakub, prof. RNDr., Ph.D. (09.02.2023)
Syllabus - Czech


GIS analýza prostorových dat

- Datové zdroje pro fyzickogeogrfické analýzy
- Analýza vektorových liniových dat
- Analýza vektorových polygonových dat
- Klasifikace na základě vektorových gridů


Interpolace a analýza 3D dat
- Principy interpolace, interpolační algoritmy, variogram
- Filtrování a pokročilý preprocessing dat DMT
- Prostorové a objemové výpočty, morfometrie
- Modelování nad digitálním modelem terénu.


R ve fyzické geografii
- základní principy jazyka R, prostředí, balíčky
- úprava a transformace dat
- statistická analýza dat
- grafické výstupy

Last update: Langhammer Jakub, prof. RNDr., Ph.D. (09.02.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html