SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Regional Biogeography - MZ330P40
Title: Regionální biogeografie
Czech title: Regionální biogeografie
Guaranteed by: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Annotation -
Last update: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (18.12.2019)
Basic characteristics of world terrestrial biomes and central-european habitats are presented within the scope of this course. Course is provided in Czech.

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (18.12.2019)

Prach, K., Štech, M., Říha, P. 2009. Ekologie a rozšíření biomů na Zemi. Scientia.

Hendrych, R., 1984. Fytogeografie. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 220 s.
Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M. (Eds.), 2001. Katalog biotopů České republiky. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 304 s.
Kubíková, J., 1999. Ekologie vegetace střední Evropy. Praha, Karolinum.
Breckle, Siegmar-Walter, 2002. Walter's Vegetation of the earth: the ecological systems of the geo-biosphere. 4th ed. Berlin, Springer, 527 s.
Lomolino, M.V., Riddle, B.R., Brown, J.H., 2005. Biogeography. 3rd ed., Sunderland, Sinauer Associates, 845 s.
MacDonald, G. M., 2003. Biogeography: space, time, and life. Chichester, Wiley, 518 s.

Periodika:
Global Ecology and Biogeography
Journal of Biogeography
Živa
Ochrana přírody

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (06.10.2021)

1) Úvod do problematiky: biom, paleogeografické aspekty druhového složení biomů, klimatické podmínění společenstev, areály, uspořádání a  gradienty biologické rozmanitosti na Zemi.
2) Boreální lesy, tundra.
3) Opadavé a neopadavé lesy mírného pásu.
4) Stepi, chladné pouště, polopouště.
5) Pouště, polopouště, mediteránní vegetace
6) Exkurze PBZ - skleník Fata Morgana.
7) Tropické deštné lesy a tropické opadavé lesy.
8) Hory.
9) Klasifikace biotopů.
10) Nivní a mokřadní biotopy střední Evropy.
11) Biotopy lesních společenstev nižších a středních poloh ve střední Evropě.
12) Biotopy lesních společenstev vyšších poloh střední Evropy.
13) Biotopy primárního a sekundárního bezlesí střední Evropy, skalní biotopy.
14)Vývoj složení vegetace střední Evropy v holocénu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html