SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Current Trends in Hydrology and Hydrogeology - MZ330E005
Title: Current Trends in Hydrology and Hydrogeology
Guaranteed by: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 5
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: English
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
Annotation - Czech
Seminář představuje studentům hlavní směry současného výzkumu v klíčových oblastech hydrologie povrchových a podzemních vod.
V první části semináře jsou představeny klíčové směry a témata výzkumu v oblasti hydrologie tekoucích vod, limnologie, jakosti vody a hydrogeologie v kontextu aktuálního stavu poznání v jednotlivých disciplínách. Studenti získávají informace o aktuálně řešených výzkumných tématech, používaných výzkumných metodách, aplikovaných experimentálních a výpočetních technikách, dosažených výsledcích i přehled o možnosti zapojení do řešení výzkumu v rámci studentských prací.
Součástí předmětu jsou přednášky vybraných odborníků. V druhé části semináře studenti zpracovávají kritickou rešerši aktuálního stavu řešení vybraných výzkumných otázek na základě článků z předních zahraničních odborných časopisů. Studenti se seznamují s aktuálními poznatky, vývojem teoretických principů, metod experimentálního výzkumu, analytickými a výpočetními metodami a modelováním hydrologických procesů a zpracovanou rešerši prezentují a diskutují v rámci semináře.
Last update: Langhammer Jakub, prof. RNDr., Ph.D. (27.03.2020)
Literature - Czech

Články v klíčových odborných časopisech: Journal of Hydrology, Hydrological Processes, Natural Hazards,
Environmental Monitoring and Assessment, Hydrogeology Journal, aj.

Last update: Langhammer Jakub, prof. RNDr., Ph.D. (27.03.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html