SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Geographical Project - MZ330C04
Title: Geografický projekt
Czech title: Geografický projekt
Guaranteed by: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Jan Kropáček, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Kropáček, Ph.D.
RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
RNDr. Jana Popová, Ph.D.
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Annotation -
Last update: doc. Mgr. Jan Kropáček, Ph.D. (30.09.2022)
Lectures are provided in Czech. The course is focused on practical utilization selected methods (hydrological modeling, assessment of erosion, remote sensing, terrain analysis and landscape permeability analysis) in landscape management.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Marek Křížek, Ph.D. (22.10.2021)

Kraak, M.J., Ormeling, F. 2010 Cartography – visualization of Spatial Data, Pearson Education, Harlow - England

Křížek M, Uxa T, Mida P 2016 Praktikum morfometrických analýz reliéfu. Karolinum, Praha

Wong DW, Lee J 2005 Statistical analysis of geographic information. Wiley, Hoboken.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (17.12.2019)

Zimní semestr: zápočet na základě docházky (1 tolerovaná neúčast), odevzdání kvalitně zpracovaných úkolů.

Letní semestr: zápočet na základě docházky (1 tolerovaná neúčast), odevzdání a prezentace závěrečné seminární práce - posteru.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Jan Kropáček, Ph.D. (30.09.2022)

ZIMNÍ SEMESTR

Týden semestru    datum    Vyučující    Téma
1    05.10.2022    V. Treml    Úvod
2    12.10.2022    M. Jeníček    Hydrol. modelování
3    19.10.2022    M. Jeníček    Hydrol. modelování
4    26.10.2022    M. Jeníček    Hydrol. modelování
5    02.11.2022    M. Křížek    Geomorfologie
6    09.11.2022    M. Křížek    Geomorfologie
7    16.11.2022    J. Kropáček    Dálkový průzkum
8    23.11.2022    J. Kropáček    Dálkový průzkum
9    30.11.2022    J. Kropáček    Dálkový průzkum
10    07.12.2022    T. Chuman    Vodní Eroze
11    14.12.2022    T. Chuman    Vodní Eroze
12    21.12.2022    T. Chuman    Vodní Eroze
            
13    04.01.2023    V. Zýka    Prostupnost krajiny


Dálkový průzkum: Vymezení hlavních tříd krajinného pokryvu, analýza vlastností půd
Geomorfologie: Geomorfologická charakteristika území, Analýza povodňového a sesuvného ohrožení na základě reliéfu a horninového složení
Vodní eroze: Analýza potenciální vodní eroze půdy – RUSLE, WATEM/SEDEM
Hydrologické modelování: Modelování hydrogramu při extrémní události


LETNÍ SEMESTR

Výuka v letním semestru bude formou konzultací a terénního cvičení, které bude trvat 4 dny a proběhne v letním zkouškovém období. Termín bude upřesněn.

Předběžný program terénního cvičení:

Exkurze na meteorologické stanici Milešovka

Hemisférické snímky LAI

Měření infiltrace, transpirace

Analýza sesuvného území

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html