SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Geographical Excursion - MZ300T01
Title: Geografická exkurze
Czech title: Geografická exkurze
Guaranteed by: Geography Section (31-301)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:7/0, C [DS]
Capacity: 76
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Miroslav Čábelka
RNDr. David Hána, Ph.D.
RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.
RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
Mgr. Martin Margold, Ph.D.
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Jiří Hasman, Ph.D. (02.01.2024)
Exkurze je koncipována jako komplexní geografická exkurze propojující poznatky z fyzické geografie, socální geografie, geoinformatiky a regionální geografie a předkládá tak možnost komplexního vnímání území. Student se skrze SIS zapíše k jedné ze dvou variant, přičemž obě budou koncipovány jako pěší:
1) Žďárské vrchy (3. - 7. 6. 2024) - organizační zajištění: RNDr. Jiří Hasman, Ph.D., RNDr. David Hána, Ph.D., Ing. Miroslav Čábelka, doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
2) Šumava (17. - 21. 6. 2024) - organizační zajištění Mgr. Martin Margold, Ph.D., RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D., RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.

Rozšiřující informace o přesném termínu konání, trasách exkurzí a nezbytném vybavení rozešle přihlášeným studentům organizátor dané varianty s dostatečným předstihem skrze SIS na e-maily. Prosíme studenty o ujištění se, že mají v SIS uvedený e-mail, který opravdu používají.

Celková kapacita zamluveného ubytování činí 76 osob. Věříme, že je postačující, nicméně v případě její překročení mají přednost studenti, kteří mají předmět jako povinný.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html