SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2015/2016
   Login via CAS
Geographical Excursion - MZ300T01
Title in English: Geografická exkurze
Guaranteed by: Geography Section (31-301)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2014 to 2016
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:7/0 C [days/semester]
Capacity: 115
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Martin Hanus, Ph.D. (16.05.2017)
Exkurze je organizována v několika variantách s odlišnou mírou finanční spoluúčasti studentů. Program exkurze spočívá v návštěvě určitého regionu a komplexním studiu jeho přírodních zvláštností a socioekonomických aktivit. Aktivní účast studentů předpokládá zpracování zadaného tématu ve formě odborného referátu a vypracování exkurzní zprávy.

Exkurze je organizována podle různé finanční náročnosti ve variantách:
- jednodenní výjezdy okolo Prahy
- domácí exkurze
- příhraniční exkurze
- zahraniční exkurze


 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html