SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar on Bachelor Thesis - MZ300BPUS
Title: Seminář k bakalářské práci
Czech title: Seminář k bakalářské práci
Guaranteed by: Geography Section (31-301)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Belongs to the student work of type: bakalářská práce
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Martina Tůmová, Ph.D. (28.03.2019)
Seminář je zaměřen na konzultace a řešení problémů při zpracování bakalářských prací učitelského studia.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Martina Tůmová, Ph.D. (28.03.2019)

Literatura je zvolena dle tématu a zaměření bakalářské práce. Je vybrána po dohodě se školitelem.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Martina Tůmová, Ph.D. (13.11.2020)

Splnění předmětu spočívá v přípravě bakalářské práce a pravidelných konzultacích s vedoucím. Udělení zápočtu je plně v kompetenci vedoucího bakalářské práce.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html