SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Bachelor project - MZ300BPB
Title: Bakalářský projekt
Czech title: Bakalářský projekt
Guaranteed by: Geography Section (31-301)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 8
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/6, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: Zápočet se uděluje nejpozději do data odevzdání elektronické verze závěrečnépráce v SIS a.Zápočet uděluje vedoucí práce, není-li níže uvedeno jinak.
Belongs to the student work of type: bakalářská práce
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Martina Tůmová, Ph.D. (30.06.2021)
Předmět bakalářský projekt tvoří metodický a konzultační rámec pro vypracování bakalářské práce. V rámci předmětu student vypracuje literární rešerši na zvolené téma, prohlubuje své znalosti metodických postupů nezbytných pro jeho řešení a učí se interpretovat zjištěné výsledky. Projekt zpracovává student na základě pravidelných konzultací s vedoucím bakalářské práce.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html