Demography - MSZD009
Title: Demografie
Czech title: Demografie
Guaranteed by: Student Affairs Division (31-640)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, STEX [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Pre-requisite : MDIPL003
Opinion survey results   Examination dates   SS schedule   
Order Course title
Topic 1 (TO1)
1 Demography
Topic 2 (TO2) select 2
1 Demographic Analysis
2 Population Policies
3 Population Theories
4 Applied Demography
5 Population Development in Europe
6 Historical Demography
7 Household and Family Demography
9 Regional Demography
Syllabus - Czech

Předmět demografie v rámci státní závěrečné magisterské zkoušky zahrnuje ve své povinné části otázky zaměřené na demografickou analýzu a na podmínky a charakter demografické reprodukce. Druhý volitelný tematický okruh, ze kterého si student volí dvě podtémata, pak zahrnuje problematiku populační politiky, demografických teorií, aplikované demografie, vývoje obyvatelstva Evropy, historické demografie, demografie rodin a domácností.

Zkušební okruhy jsou na https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/studium/statni-zaverecna-zkouska/zkusebni-okruhy/zkusebni-okruhy-2013-magisterska-zkouska-3/at_download/file .

Last update: Rubešová Jana, RNDr., Ph.D. (04.04.2022)