Mathematical Statistics - MS710P05
Title: Matematická statistika
Czech title: Matematická statistika
Guaranteed by: Institute of Applied Mathematics and Information Technologies (31-710)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: 85
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
K//Is co-requisite for: MS710C05
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (27.01.2016)
Basic concepts of probability theory and mathematical statistics: random event, probability, conditional probability, independence, correlation, random variable and its distribution, descriptive statistics, estimation of random variable characteristics, selected statistical tests. The lecture is oriented to understanding the subject with respect to applications in chemistry.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (27.01.2016)

Jiří Anděl: Statistické metody. Matfyzpress, Praha, 2007.

Jiří Anděl: Matematika náhody. Matfyzpress, Praha, 2000.

Karel Zvára, Josef Štěpán: Pravděpodobnost a matematická statistika. Matfyzpress, Praha, 2002.

Karel Zvára: Biostatistika. Karolinum, Praha, 2008.

Karel Zvára: Základy statistiky v prostředí R. Karolinum, Praha, 2013.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (19.05.2020)

Zkouška je písemná v trvání 1 hodina. Studenti řeší sadu úloh s náplní danou sylabem předmětu. Požaduje se znalost definic základních pojmů, odvození jednoduchých vzorců, schopnost aplikovat teorii na řešení praktických příkladů, pochopení základních myšlenek pokročilejší statistiky (testování hypotéz, intervalové odhady, lineární regrese). Jedinou povolenou pomůckou je kalkulačka. Podrobné požadavky ke zkoušce lze nalézt na webové stránce vyučující.  

Pro skolni rok 2019/20:

zkouska probehne distancne formou samostatne domaci prace na zadanem ukolu. Ukoly budou zadany v terminech vypsanych v SISu prihlasenym studentum.

Lhuta pro vypracovani je 1 tyden od zadani. Pri nedodrzeni lhuty termin propada. Odevzdani elektronicky (Word,  fotografie rukopisu apod.) na e-mailovou adresu vyucujici.

Syllabus -
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (07.04.2016)

1) Introduction.

2) Descriptive statistics.

3) Basics of probability theory (random events, the definition of probability, conditional probability, independent events).

4) Random variable and its distribution. Characteristics of random variable. Examples of probability distributions.

5) Random vectors. Independent random variables, correlation. 

6) Random sample. The law of large numbers. The central limit theorem.

7) Probabilistic and statistical approach in exploring real world. Estimates of the random variable characteristics.

8) Estimation theory. Hypothesis testing. Mathematical statistics as a basic tool for drawing conclusions from a scientific experimental work.

9) Selected statistical tests (one sample test, two sample test, paired test, some nonparametric tests, independence testing in contingency table).

10) Linear regression model.