SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Exercises in Mathematical Statistics - MS710C05
Title: Cvičení z matematické statistiky
Czech title: Cvičení z matematické statistiky
Guaranteed by: Institute of Applied Mathematics and Information Technologies (31-710)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: 45
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.
Co-requisite : MS710P05
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (14.01.2019)
Cvičení doplňuje přednášku Matematická statistika MS710P05.
Teorie z přednášky zde bude doplňována názornými příklady z praxe, na nichž studenti lépe pochopí danou látku
a které budou ilustrovat platnost klíčových tvrzení a principů. Dále se studenti naučí základům praktického
statistického zpracování dat pomocí specializovaného softwaru. Předpokládá se, že cvičení proběhne v
počítačových laboratořích.
Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Karel Zvára, CSc. (17.02.2020)

Karel Zvára: Základy statistiky v prostředí R (Biomedicínská statistika IV), Karolinum Praha, 2013.

Karel Zvára, Josef Štěpán: Pravděpodobnost a matematická statistika. Matfyzpress Praha, 1997.

Jiří Anděl: Matematika náhody. Matfyzpress Praha, 2000.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Karel Zvára, CSc. (28.04.2020)

Pro získání zápočtu je požadována aktivní účast na cvičení (jsou tolerovány tři absence) a samostatné zpracování úlohy dle pokynů vyučujícího. V ak. roce 2019/2020 samostatné zpracování tří domácích úloh.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D. (13.12.2011)

Sylabus je v souladu s předmětem MS710P05.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html