SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
General Colloquium (DEM) - MPGS0120
Title: Obecné kolokvium (DEM)
Czech title: Obecné kolokvium (DEM)
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 0/0, colloquium [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech, English
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Annotation - Czech
Last update: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (25.09.2022)
Obecné kolokvium se skládá z několika bloků seminářů, které se zaměřují na rozvoj teoretických a metodologických přístupů v geografickém a demografickém výzkumu.

Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (25.09.2022)

Studijní materiály a literatura jsou konkrétně uvedené v rámci jednotlivých bloků, resp. seminářů ve sdíleném dokumentu. Mohou se v jednotlivých letech lišit v závislosti na aktuálním sylabu daného roku.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (25.09.2022)

Požadavky ke kontrole studia:

 Doktorand (bez rozdílu formy studia či studijního programu) je povinen absolvovat kolokvium, obvykle v 1. ročníku studia, nejpozději však do konce 2. ročníku studia.

 Kolokvium se koná od října do března, vždy ve čtvrtek odpoledne. Data konání, seznam nabízených seminářů a podkladových materiálů se v elektronické podobě zveřejňují na webových stranách katedry.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html