SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2015/2016
   Login via CAS
Global and Transnational Differentiataion of the world for PhD students - MPGS0100
Title in English: Globální a nadnárodní diferenciace světa pro PGS
Czech title: Globální a nadnárodní diferenciace světa pro PGS
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2014
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 0/0 Ex [hours/semester]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Note: course is intended for doctoral students only
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.
doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jan Kabrda, Ph.D. (17.04.2015)
• Fyzicko-geografická diferenciace světa. Složky přírodní sféry a jejich globální zonalita. Globální environmentální problémy a perspektivy dalšího vývoje.
• Ekonomicko-geografická diferenciace světa. Nerovnoměrný rozvoj v globálním kontextu. Funkce a specifika makroregionů v globálním ekonomicko-politickém systému.
• Kulturně-geografická regionalizace světa. Rasová, etnická, náboženská, vzdělanostní a kulturně-historická diferenciace světa a jednotlivých makroregionů.
• Transformační procesy současného světa. Přechod od tradiční k agrární, agrárně-industriální a postindustriální společnosti. Transformační procesy postsocialistických států Evropy a bývalého SSSR. Rozvojové transformace v rámci tzv. globálního Jihu. Globalizace.

Seznam literatury je přístupný po přihlášení do SIS.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html