SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
General Colloquium - MPGS0014
Title in English: Obecné kolokvium
Czech title: Obecné kolokvium
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2015
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 0/0 colloquium [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Note: course is intended for doctoral students only
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Jan Kabrda, Ph.D. (29.10.2014)

Studijní materiály - viz web katedry:

https://www.natur.cuni.cz/geografie/socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj/studium/doktorske-studium/kolokvium

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Jan Kabrda, Ph.D. (29.10.2014)

Požadavky ke kontrole studia:

 

1) Doktorand (bez rozdílu formy studia či studijního programu) je povinen absolvovat kolokvium, obvykle v 1. ročníku studia, nejpozději však do konce 2. ročníku studia.

 

2) Kolokvium se koná od října do března, vždy ve čtvrtek odpoledne. Data konání, seznam nabízených seminářů a podkladových materiálů se v elektronické podobě zveřejňují na webových stranách katedry.

 

3) Kolokvium se člení do tří bloků. Blok I a III je povinný pro všechny doktorandy katedry. Z bloku II si doktorand do poloviny října po konzultaci se školitelem vybere a elektronicky zapíše 5 z nabízených seminářů (témat). V bloku III doktorand prezentuje téma a cíle dizertační práce.

 

4) Kolokvium probíhá formou semináře s velmi stručným úvodem do problematiky předneseným vyučujícím. Předem jsou k dispozici 3-4 odborné články, dotýkající se vybraných užších aspektů tématu (reflektují požadavky doktorské zkoušky) jinak šířeji definovaného řešeného tématu. Téma vybrané vyučujícím neopakuje látku magisterského studia, nýbrž ji doplňuje a vhodně rozvíjí s ohledem na celosvětový i národní kontext. Články si studenti předem prostudují a během semináře se diskutují. Každé kolokvium trvá tři vyučovací hodiny. Některé ze seminářů mohou být obohaceny o návštěvu přizvaného experta, který se v diskuzi podělí o svoji osobní zkušenost. Od studentů se vyžaduje prostudování daných textů a příprava vstupních tezí do diskuze.

 

5) Po každém z dílčích seminářů provede vyučující hodnocení udělením bodů: 1 za účast a 0-3 body za aktivitu, resp. za schopnost smysluplně přispívat do diskuze. Celkový počet bodů nutný k absolvovaní kolokvia činí 15 bodů. Ihned po daném semináři předá vyučující bodové hodnocení tajemníkovi oborových rad či tajemnici katedry a výsledek bude zveřejněn na webové straně katedry, kde bude trvale k dispozici zájemcům k nahlédnutí.

 

6) V řadě poslední seminář bude vždy zakončen závěrečným zhodnocením za účasti studentů a předsedů oborových rad.

 

(viz web katedry - https://www.natur.cuni.cz/geografie/socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj/studium/doktorske-studium/kolokvium)

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jan Kabrda, Ph.D. (29.10.2014)

PGS - Kolokvium 2014/2015

 

Blok I: Obecné problémy geografie (povinný blok)

I/1) Dějiny myšlení v SG a RG (prof. Dostál)

I/2) Teoretické problémy sociální geografie, SG regionalizace a územní administrativa (prof. Hampl)

 

Blok II: Vybrané problémy geografie

(výběrový blok, povinnost absolvovat 5 vybraných seminářů)

II/1) Geografie globalizace a evropské integrace (prof. Dostál)

II/2) Ekonomická geografie (prof. Pavlínek)

II/3) Regionální rozvoj a regionální politika (doc. Blažek)

II/4) Geografie města (prof. Sýkora)

II/5) Geografie venkova a zemědělství, změny krajiny (doc. Bičík, dr. Jančák)

II/6) Geografie obyvatelstva a osídlení (doc. Čermák, doc. Ouředníček)

II/7) Migrace obyvatelstva (doc. Drbohlav, dr. Janská)

II/8) Geografie cestovního ruchu a rekreace (dr. Fialová, dr. Vágner)

II/9) Historická, kulturní a nová regionální geografie (dr. Havlíček, doc. Chromý, dr. Kučera)

II/10) Politická geografie a rozvojová studia (dr. Tomeš, dr. Jelen)

II/11) Geografické vzdělávání (dr. Řezníčková, dr. Marada)

II/12) Aplikace statistických metod v geografickém výzkumu (doc. Dzúrová, dr. Spilková)

II/13) Rozvojová studia (doc. Novotný)

 

Blok III: Závěr kolokvia (povinný blok)

III/1) Publikační strategie v zahraničních časopisech (prof. Pavlínek)

Závěrečná diskuze; dizertace: představení tématu a cílů práce (doc. Bičík, prof. Dostál, doc. Drbohlav)

 

 

PGS - Obecné kolokvium 2014/2015

Blok I: Obecné problémy geografie (povinný blok)

2. 10. 2014

Předsedové OR (doc. Drbohlav, doc. Bičík, prof. Dostál)

doc. Chromý, dr. Špačková

Úvodní setkání doktorandů

Odborný seminář, grantové aktivity, den otevřených dveří, služby

9. 10. 2014, 18:15 Věž

doc. Novotný

GAUK - informace k podávání návrhů projektů

16. 10. 2014

prof. Dostál

Dějiny myšlení v SG a RG

23. 10. 2014

prof. Hampl

Teoretické problémy SG + SG regionalizace a územní administrativa

Blok II: Vybrané problémy geografie

(výběrový blok, povinnost absolvovat 5 vybraných seminářů)

30. 10. 2014

prof. Sýkora

Geografie města

6. 11. 2014

dr. Řezníčková, dr. Marada

Geografické vzdělávání

13. 11. 2014

dr. Havlíček, doc. Chromý, dr. Kučera

Historická, kulturní a nová RG

20. 11. 2014

doc. Dzúrová, doc. Spilková

Aplikace statistických metod v geografickém výzkumu

27. 11. 2014

doc. Bičík, dr. Jančák

Geografie venkova, zemědělství, změny krajiny

4. 12. 2014

(volno)

 

11. 12. 2014

dr. Fialová, dr. Vágner

Geografie cestovního ruchu a rekreace

8. 1. 2015

doc. Blažek

Regionální rozvoj a regionální politika

15. 1. 2015

dr. Tomeš, dr. Jelen

Politická geografie

22. 1. 2015

prof. Dostál

Geografie globalizace a evropské integrace

29. 1. 2015

(prezentace rozpracovanosti dizertací doktorandů vyšších ročníků)

5. 2. 2015

(prezentace rozpracovanosti dizertací doktorandů vyšších ročníků)

12. 2. 2015

dr. Novotný

Rozvojová studia

19. 2. 2015

doc. Čermák, doc. Ouředníček

Geografie obyvatelstva a osídlení

26. 2. 2015

(prezentace rozpracovanosti dizertací doktorandů vyšších ročníků)

5. 3. 2015

doc. Drbohlav, dr. Janská

Migrace obyvatelstva

12. 3. 2015

prof. Pavlínek

Ekonomická geografie

19. 3. 2015

(volno)

 

Blok III: Závěr kolokvia (povinný blok)

26. 3. 2015

prof. Pavlínek

 

doc. Bičík, prof. Dostál, doc. Drbohlav

Publikační strategie v zahraničních časopisech

Závěrečná diskuze; dizertace: představení tématu a cílů práce

 

Kolokvium se koná vždy ve čtvrtek od 14:00 do 17:15 hod. v posluchárně Z4, Albertov 6, P-2.

 

 (viz web katedry - https://www.natur.cuni.cz/geografie/socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj/studium/doktorske-studium/kolokvium)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html