SubjectsSubjects(version: 901)
Course, academic year 2022/2023
  
Advances in microbiology - MPGS0013
Title: Pokroky v mikrobiologii
Czech title: Pokroky v mikrobiologii
Guaranteed by: Czech Academy of Sciences (31-AVCR)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0 C [hours/week]
Capacity: 15
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Additional information: https://www.biomed.cas.cz/mbu/gabriel/pokroky/kurs.htm
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (13.08.2019)
Pokroky v mikrobiologii je každoročně organizovaný kurs věnovaný metodickým přednáškám z oboru. Program
kursu je metodický, zaměřený na moderní metody používané v mikrobiologii včetně novinek v bioinformatice. Kurs
je veden jako zápočtový pro posluchače doktorandského studia DSP Mikrobiologie při PřF UK v Praze, ale je
otevřen i pro další zájemce.
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. (24.02.2012)

Požadavkem na zápočet je účast na kursu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html