SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Practical experience - MO550T02
Title: Odborná praxe
Czech title: Odborná praxe
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/3, C [TS]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Petra Innemanová, Ph.D.
Teacher(s): prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
RNDr. Petra Innemanová, Ph.D.
Annotation -
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (25.10.2019)
Professional practice requires 2-3 weeks of work experience in the workplace (during the summer holidays) where you might look for aplication in the future. The nature of the offered work is very diverse from laboratory activities, through assistance in field work to construction and design work or office work related to environmetnal protection. For offers see http://www.natur.cuni.cz/faculty/zivotni-prostredi/studium/odborna-praxe.
Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (02.06.2015)

Zápočet bude udělován na základě absolvování praxe. To bude doloženo jednak zprávou o průběhu praxe předloženou studentem ve formě 2-3 stránkového elaborátu popisujícího, kde byl, co dělal a stručné zprávy pracovníka vykonávajícího dohled nad praktikantem na školícím pracovišti, který potvrdí, že student praxi vykonal a pracoval způsobem alespoň uspokojivým. Vše na email garanta předmětu dr Innemannové(petra.innemanova@dekonta.cz)

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (02.06.2015)

Chcete-li praxi absolvovat, domluvte se s garantující osobou na školícím pracovišti (viz nabídka) a oznamte to neprodleně emailem dr. Innemanové (petra.innemanova@dekonta.cz) a zapište si předmět do SISu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html