SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Seminary to Diploma thesis I - MO550S10A
Title: Seminář k DP I
Czech title: Seminář k DP I
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Teacher(s): prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
RNDr. Petra Horká, Ph.D.
RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
RNDr. Petra Innemanová, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Annotation -
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (25.10.2019)
This seminar aims to teach the principles of working with literature - search in databases, critical reading, analysis and elaboration. Each student elaborates a scientific article on a topic close to his/her thesis. Another task is to design the structured content of the thesis - proposal of basic chapters of the topic that the student will deal with in his / her thesis. This task requires intensive communication with the supervisor, who should introduce the student to the studied themes.
Registration requirements - Czech Sign Language
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (02.09.2019)

Po zápisu do předmětu se nezapomeňte zapsat na paraleku podle tématu vaší diplomové práce, tak abyste dostávali informace o seminářích, plněných úkolech a termínech.

Jsou připraveny dvě paralelky: 

1. pro témata diplomových prací z ekologie, půdy a ekologicky zaměřené témata vodní (vedoucí paralelky doc. Reif, další vyučující: dr. Horká, prof. Frouz)

2. pro témata diplomových prací z ovzduší, ekotoxikologie, úpravy vody a odpadů (vedoucí paralelky dr. Innemanová, další vyučující: prof. Cajthaml, dr. Hovorka, dr. Tátosová)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html