SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Restoration ecology - MO550P96
Title in English: Ekologie obnovy
Czech title: Ekologie obnovy
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2009 to 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Teacher(s): prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Annotation - Czech
Last update: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (07.05.2009)
Předmět seznámí posluchače s principy a technickými aplikacemi obnovy ekosystémů a to jak obnovy produkce tak
obnovy mimoprodukčních funkcí ekoszstému.

Obnova ekosystémů restoration ecology jako vědecký obor a praktická aplikace, základní pojmy.
Ekologická sukcese jako základ ekologie obnovy, principy a mechanismy sukcesních změn, změny abiotického
prostředí, vývoj půd, vegetace a fauny během sukcese. Sukcese vz. rekultivace.
Disturbance příčiny původ a důsledky pro další vývoj ekosystémů
Rekultivace, revitalizace, obnova ekosystémů stanovení cílů na základě charakteru disturbance a společenské
objednávky, vztah krajinné ekologie a obnovy ekosystémů.
Techniky rekultivace a obnovy ekosystémů modifikace abiotického prostředí, kdy, jak a proč.
Biotické interakce, konkurence, kolonizace, zásoba semen, podpora cílových druhů atp.
Příklady: plochy postižené eutrofizací, kontaminací, průmyslové oblasti, oblasti zasažené těžbou uhlí.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (29.05.2019)
  • CLEWELL, Andre F. a James ARONSON. Ecological restoration: principles, values, and structure of an emerging profession. Washington: Island Press, 2007. The science and practice of ecological restoration. ISBN 978-1-59726-169-2.
  • PEŠOUT, Pavel, Jan Wilem JONGEPIER, Karel PRACH a Ivana JONGEPIEROVÁ. Ecological restoration in the Czech Republic. Prague: Nature Conservation Agency of the Czech Republic, 2012. ISBN 978-80-87457-32-0.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. (15.11.2011)

projekt, ústní zkouška

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html