SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Applied GIS - MO550P77
Title in English: Aplikace GIS
Czech title: Aplikace GIS
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/3 C [days/semester]
Capacity: 15
Min. number of students: 1
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.09.2017)
Výběrová přednáška je zaměřena na geografické informační systémy (GIS) a jejich využití při řešení otázek životního prostředí v širším rámci přírodních věd. Přednáška zahrnuje kapitoly týkající se vývoje a historických souvislostí správy prostorových dat, metod analýzy prostorových dat, datových konverzí, digitalizace mapových podkladů, tvorby výstupních sestav a vizualizace. Dále jsou zařazeny okruhy zaměřené na zpracování dat získaných z GPS, DPZ a CAD. Pro studenty přírodovědných oborů představuje nadstavbový kurs, na který mohou navazovat další tematicky zaměřené výběrové přednášky, cvičení a semináře. I když prezentace vybraných úloh nevyžaduje hlubší znalosti GIS, základní zkušenosti jsou vítány nikoliv však vyžadovány. Prezentace jednotlivých přístupů ke zpracování dat vychází z metodických materiálů ESRI (Environmental Systems Research Institute) a odborné zahraniční literatury. Předmět je také k dispozici v systému MOODLE pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím online kurzů dostupných na WWW (přednáška/cvičení je v češtině, některé metodické materiály jsou v angličtině).
Literature - Czech
Last update: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.09.2017)

Přehled vybrané literatury pro doplnění znalostí (také k dispozici na e-books: https://ebookcentral.proquest.com/lib/cuni/):

Albrecht, J. (2007). Key Concepts and Techniques in GIS. London: SAGE Publications.

Armstrong, L. (2015). Mapping and Modeling Weather and Climate with GIS. Redlands: ESRI.

Bateman, I.J., Lovett, A.A. and Brainard J.S. (2003). Applied Environmental Economics : A GIS Approach to Cost-Benefit Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

Dixon, B., Uddameri, V. and Ray, C. (2016). GIS and Geocomputation for Water Resource Science and Engineering. USA: American Geophysical Union.

Dorman, M. (2014). Learning R for Geospatial Analysis. Birmingham: Packt Publishing.

Graser, A. (2014). Learning QGIS. Birmingham: Packt Publishing.

Kennedy, M.D. and Goodchild, J. (2013). Introducing Geographic Information Systems with ArcGIS: A Workbook Approach to Learning GIS. New Jersey: Wiley.

Mather, P. and Koch, M. (2010). Computer Processing of Remotely-Sensed Images : An Introduction. New Jersey: Wiley.

Mitchell, A. (2012). Esri Guide to GIS Analysis, Volume 3 : Modeling Suitability, Movement, and Interaction. Redlands: ESRI.

Okabe, A. and Sugihara, K. (2012). Spatial Analysis along Networks : Statistical and Computational Methods. New Jersey: Wiley.

Pistocchi, A. (2014). GIS Based Chemical Fate Modeling : Principles and Applications. New Jersey: Wiley.

Tomlinson, R. (2013) Thinking About GIS : Geographic Information System Planning for Managers. Redlands: ESRI.

 

Requirements to the exam -
Last update: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.09.2017)

1. Creation of selected tasks based on direction of the supervisor.

2. Missing exercise can be substituted by reports based on recommendation of the supervisor.

Syllabus -
Last update: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (18.10.2007)

Preface: background and history, functional elements and data.

Data structures: raster, vector, TIN, comparisons between data structures, data acquisition.

Topology: introduction to ArcInfo data structure (coverage, geodatabase).

Data management: introduction to RDBMS and SQL.

Analysis I: preprocessing and postprocessing, management of spatial data.

Analysis II: data conversion, spatial analysis and modelling.

Management of input data: digitising and scanning features.

Management of output data: display and visualization.

Computer Aided Design-CAD: data structure, analysis, extensions, projects.

Global Positioning Systems-GPS: introduction.

Remote Sensing: introduction.

Practical training: projects and studies.

Applications: ecology, environmental studies, selected examples in natural science.

Looking toward the features: new data formats and functions, multimedia and networks.

The lecture is extended by exercies processed in the environemnt of ArcGIS.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html