SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Geoinformatic methods for environmental studies - MO550P59
Title in English: Geoinformační metody pro studium životního prostředí
Czech title: Geoinformační metody pro studium životního prostředí
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4 MC [days/semester]
Capacity: 10
Min. number of students: 1
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (04.04.2008)
Cvičení navazuje na výběrovou přenášku Aplikace GIS. Jeho cílem je prohloubit získané vědomosti a nabýt praktické
dovednosti při řešení připravených úloh a projektů z oblasti životního prostředí v širším kontextu přírodních věd.
Prezentace jednotlivých úloh vychází z metodických materiálů ESRI (Environmental Systems Research Institute) a odborné
zahraniční literatury. Pro zvládnutí cvičení je požadována základní znalost anglického jazyka a zvládnutí základních
předmětů zaměřených na životní prostředí, ekologii, matematiku a statistiku. Cvičení je také k dispozici v systému
MOODLE pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím online kurzů dostupných na WWW (cvičení je v
češtině, některé metodické materiály jsou v angličtině).
Literature - Czech
Last update: SRBA (19.08.2002)

Literatura:

Burrough, P.A., McDonnell, R.A., 1998. Principles Geographical Information Systems. Oxford University Press, Oxford.

Goodchild, M., 1996. GIS and Environmental Modeling: Progress and Research Issues. John Wiley&Sons.

Heath, D., 1995. An introduction to experimental design and statistics for biology. UCL Press, London.

Johnston, C.A., 1998. Geographic Information Systems in Ecology. Blackwell Science, London.

Requirements to the exam -
Last update: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (12.02.2018)

1. Presence at exercies, which can be replaced by a report supervised by teachers for each missed exercise.

Syllabus -
Last update: Marek Hovorka (26.04.2002)

Information systems-hardware, software and data, information networks, examples of information systems; spatio-temporal atributes of natural objects, vektor and raster data; Relational Database Management Systems-RDBMS, Structure Quiery Language-SQL, data integration; computer graphics, data visualisation, Computer Aided Design-CAD; remote sensing, digital image classification, integrating GIS and remote sensing, Global Positioning Systems-GPS, GIS data and basic operations, examples of GIS projects; building environmental models with GIS; process dynamics-modelling, analysis and simulation; examples of environmental information systems, GIS and remote sensing applications in environmental science.

Burrough, P.A., McDonnell, R.A., 1998. Principles Geographical Information Systems. Oxford University Press, Oxford.

Goodchild, M., 1996. GIS and Environmental Modeling: Progress and Research Issues. John Wiley&Sons.

Johnston, C.A., 1998. Geographic Information Systems in Ecology. Blackwell Science, London.

Martin, D., 1996. Geographic Information Systems: Socioeconomic applications. Routledge, London, New York.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html