SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Environmental Informatics - MO550P51
Title in English: Environmentální informatika - turnusové cvičení
Czech title: Environmentální informatika - turnusové cvičení
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/3 C [days/semester]
Capacity: 15
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (04.04.2008)
Cvičení navazuje na základní předmět Environmentální informatika. Jeho cílem je prohloubit získané vědomosti a nabýt
praktické dovednosti při řešení připravených úloh a projektů z oblasti životního prostředí s využitím GIS, DPZ, GPS,
statistických programů a modelovacích nástrojů pro řešení dynamických modelů látkových a energetických toků.
Prezentace jednotlivých úloh vychází z metodických materiálů ESRI (Environmental Systems Research Institute) a odborné
zahraniční literatury. Pro zvládnutí cvičení je požadována základní znalost anglického jazyka. Cvičení je také k dispozici v
systému MOODLE pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím online kurzů dostupných na WWW (cvičení je
v češtině, některé metodické materiály jsou v angličtině).
Literature - Czech
Last update: SRBA (19.08.2002)

Literatura:

Goodchild, M.F., 1996. GIS and Environmental Modeling: Progress and Research Issues. GIS World.

Hannon, B., Ruth, M., 1997. Modeling Dynamic Biological Systems. Springer-Verlag, New York, Berlin, Heidelberg.

Roughgarden, J., 1998. Primer of Ecological Theory. Prentice Hall, London, Sydney, Toronto, Tokyo.

Requirements to the exam -
Last update: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (12.02.2018)

1. Presence at exercies, which can be replaced by a report supervised by teachers for each missed exercise.

Syllabus -
Last update: Marek Hovorka (26.04.2002)

Introduction: background, history.

Experimental approach in ecology: ecological methodology, estimates of parameters, data management and presentation, examples of experimental methods.

Applied statistics: dispersion and variability; probabilities and their characteristics; examples of data distribution; hypotheses and statistical tests; analysis of variance, regression and correlation analysis, factor analysis.

Concepts of modelling: specification of population, community and ecosystem, description of interactions in ecological systems.

Ecological models: modelling of population, community and ecosystem, estimates of basic parameters.

Analysis and simulation of dynamic models: equilibrium and its stability; linear and non-linear dynamic models; numerical methods for digital simulation; examples.

Examples of ecological models: simulation with computer programs- ACSL, Mathematica, MATLAB-Simulink, STELLA.

Analysis of spatial characteristics and interactions in ecological systems: interactions in communities and ecosystems; using GIS and Remote Sensing; spatial statistical methods and interpolations; discrete models.

System analysis of ecological systems: network analysis, linear programming, deterministic and stochastic models.

Literature:

Goodchild, M.F., 1996. GIS and Environmental Modeling: Progress and Research Issues. GIS World.

Hannon, B., Ruth, M., 1997. Modeling Dynamic Biological Systems. Springer-Verlag, New York, Berlin, Heidelberg.

Roughgarden, J., 1998. Primer of Ecological Theory. Prentice Hall, London, Sydney, Toronto, Tokyo.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html