SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Environment from a global perspective - MO550P34
Title: Globální koncepce ochrany ŽP
Czech title: Globální koncepce ochrany ŽP
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c.
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Teacher(s): prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c.
Incompatibility : MC260P71
Annotation -
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (24.10.2019)
The course contains basic scientific and political concepts of environmental protection, nature and natural resources protection in global scale. Lectures are conceived in historical perspective. The basic conceptual framework is the concept of sustainable development.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (05.06.2014)

Mileniové hodnocení ekosystémů: Ekosystémy a lidský blahobyt. Centrum pro otázky životního prostředí, 2005, 138 s.

Moldan, B.: Podmaněná planeta, Karolinum, 2009, 418s.

UN Secretary General High-Level Panel on Global Sustainability: Resilient People, Resilient Planet. UN New York, 2012, 107 s.

Rockström J., et al.: Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity. Ecology and Society, Vol. 14, No 2, Art. 32, 2009

Stefen W., et al: Global change and the Earth Systém: A Planet Under Pressure, 2004

Carson, R: Silent Spring. Penguin Books, Harmondsworth, 1962

Meadows, D.H. et al.: Překročení mezí, 1995,Argo, 319 s.

Světová komise pro životní prostředí a rozvoj: Naše společná budoucnost, 1991, Academia, 297 s.

TEEB: The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Ecological and Economic Foundations. Earthscan2010, 192 s.

UNEP: Geo 5, UNEP, 2012, 528 s.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (20.01.2012)

Zkouška formou testu v rozsahu přednášené látky.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (09.01.2018)

1. Antropocén

Paleolit –neolit – industriální epocha – současný vývoj – klíčová 60. léta minulého století. – Rachel Carsonová „Mlčící jaro“ – věda, občanská společnost, politikové – Stockholmská konference 1972 jako mezník.

 

2. Udržitelný rozvoj

Vývoj od Stockholmu až po Rio+20 (2012) a globální cíle udržitelného rozvoje (SDGs) – úloha OSN – deklarace – principy.

 

3.  Environmentální chování a politika

Lidské jednání, veřejná správa – zákony- účast veřejnosti – nástroje environmentální politiky - Aarhuská úmluva – společenské normy.

 

4. Východiska a postoje

Lidské hodnoty – filosofická východiska – hlubinná ekologie – teorie Gaia – ekomodernizmus – Laudato Si.

 

5. Environmentální věda

SCEP 1971 – biosféra – Miléniové hodnocení ekosystémů, planetární meze – indikátory – věda a politika (IPCC).

 

6. Přírodní služby a planetární meze

Ekosystémové služby, zátěž prostředí, kritické zátěže.

 

7. Ochrana přírody

„Klasická“ ochrana – biodiverzita – cíle z Aiči – „Half Earth“ E.O.Wilsona – „novel ecosystems“.

 

8. Klíčové přírodní zdroje

Voda, potraviny, energie.

 

9. Ochrana klimatu

Zemské klima, Rámcová úmluva, Pařížská dohoda.

 

10. Ekonomie životního prostředí

Obecný pohled – „decoupling“ – ekonomické hodnocení – TEEB – přírodní kapitál.

 

11.  Zelená ekonomika

„Mikroekonomický“ pohled – podniky – win/win – technické normy – dobrovolné nástroje greenwashing.

 

12.  Globální vládnutí

Globální veřejné statky – OSN – MEAs – Vestfálský systém.

 

13.  Výzvy a rizika

Současný a budoucí vývoj – hlavní rizika – klima – energie – potraviny –voda – biodiverzita – předpokládaný politický a ekonomický vývoj. 

Entry requirements - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (05.06.2014)

Absolvování kurzu Úvod do studia životního prostředí

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html