SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to pedology and soil protection - MO550P30A
Title: Základy pedologie a ochrana půdy
Czech title: Základy pedologie a ochrana půdy
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. doc. Ing. Luboš Borůvka, Dr.
Teacher(s): prof. doc. Ing. Luboš Borůvka, Dr.
Class: Sestava lysimetrů a zařízení na kontinuální značen
NIR spectrometr
Annotation -
Last update: prof. doc. Ing. Luboš Borůvka, Dr. (24.04.2014)
General soil science, soil composition and properties. Soil classification. Processes of soil degradation, soil conservation and protection.
Literature -
Last update: prof. doc. Ing. Luboš Borůvka, Dr. (13.05.2020)

Pavlů, L. (2018): Základy pedologie a ochrany půdy. Skriptum ČZU Praha.
Němeček, J., Smolíková, L., Kutílek, M. (1990): Pedologie a paleopedologie. Academia, Praha
Tomášek, M. (2007): Půdy České republiky. Česká geologická služba, Praha
Němeček J. a kolektiv (2011): Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. ČZU a VÚMOP, Praha
Šarapatka, B. (2014): Pedologie a ochrana půdy. Univerzita Palackého, Olomouc.
Kozák, J., a kolektiv (2009): Atlas půd České republiky. MZe a ČZU Praha
Němeček, J., Vácha, R., Podlešáková, E. (2010): Hodnocení kontaminace půd v ČR. VÚMOP Praha
Hruška, J., Cienciala, E. (eds.) (2005): Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví. Česká geologická služba, Praha
Brady, N.C., Weil, R.R. (1999): The Nature and Properties of Soils. Simon & Schuster, New Jersey

Requirements to the exam -
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (13.03.2024)

The exam is a written test with a combination of open and closed questions and focuses on:

Knowledge of basic soil composition

Knowledge of physical and chemical properties of soil

Fundamental knowledge of soil classification

Knowledge of soil degradation processes and possibilities of soil conservation and protection

Syllabus -
Last update: prof. doc. Ing. Luboš Borůvka, Dr. (24.04.2014)

Introduction, soil definition, pedosphere; importance of soil, soil functions 

Soil development, soil forming factors and conditions 

Soil composition, major soil minerals 

Soil physical properties: texture, structure, porosity 

Soil water; soil air; thermic conditions in soil 

Soil organic matter 

Soil colloid system; soil solution

Soil reaction; soil sorption (mechanisms, soil sorption complex)

Soil organisms and biological activity

Soil classification - principles, main world systems, Czech soil classification system

Overview of soil classification units 

Soil conservation and protection: importance, background

Physical degradation processes (sealing, erosion, compaction) 

Chemical degradation processes (pollution, acidification, eutrofication, nutrient loss) 

Possibilities of soil amelioration

Soil conservation and protection in legislation

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html