SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Meteorology and climatology - MO550P23
Title in English: Meteorologie a klimatologie
Czech title: Meteorologie a klimatologie
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D.
Teacher(s): prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D.
Annotation -
Last update: RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D. (31.03.2015)
Basic overview of meteorology and climatology, with focus on environmental topics, and the role of atmosphere as an important part of environment.
Introduction to dynamic and thermodynamic processes, radiative balance, pressure and wind fields, cloud and precipitation physics, climatogenetic factors, climatic system and changes, and anthropogenic influence on atmosphere and climate will be given.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D. (31.03.2015)

Bednář (2003) Meteorologie. Úvod do studia dějů v zemské atmosféře

Kopáček, Bednář (2005) Jak vzniká počasí

Bednář (1987) Vybrané kapitoly z meteorologie

Bednář, Zikmunda (1985) Fyzika mezní vrstvy atmosféry

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D. (01.10.2018)

Úspěšně složený zápočtový test.

Ústní zkouška.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D. (31.03.2015)

1. Složení a členění atmosféry
2. Atmosférický tlak, jeho prostorové rozložení, tlakové útvary, síla tlakového gradientu, rovnice hydrostatické rovnováhy, barometrická formule
3. Vzduchové hmoty, atmosférické fronty
4. Přímé a rozptýlené sluneční záření, jeho rozptyl a absorpce v atmosféře, albedo zemského povrchu
5. Toky dlouhovlnné radiace v atmosféře, radiační a tepelná bilance atmosféry a zemského povrchu
6. Stabilní podmínky v atmosféře, podmínky pro vertikální promíchávání vzduchu, teplotní inverze
7. Proudění vzduchu a tlakové pole, vertikální rychlosti, struktura tlakových útvarů
8. Místní cirkulační systémy
9. Vznik a vývoj oblaku, klasifikace oblaku, jejich mikrostruktura a makrostruktura, mechanismy vzniku srážek, znečištění oblačné a srážkové vody
10. Klima, jeho prostorová meřítka, klasifikace klimatu, klimatické podmínky velkých měst, přirozené a atmosférické změny klimatu
11. Stratosférický a atmosférický ozon
12. Zdroje a charakeristické znečišťující příměsi, jejich prostorový rozptyl a transformace v atmosféře, modely šiření znečišťujících příměsí, účelová typizace meteorologických podmínek, monitorování stavu ovzduší
13. Depozice znecištujících příměsí

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html