SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Ambient air quality - MO550P16P
Title in English: Ochrana ovzduší
Czech title: Ochrana ovzduší
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2016 to 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc.
Teacher(s): doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc.
Incompatibility : MO550P16G
Is incompatible with: MO550P16G
Annotation - Czech
Last update: HUNOVA (13.09.2006)
Cílem přednášky je seznámit posluchače se třemi základními bloky.
První blok se zabývá hlavními problémy znečištění ovzduší v měřítku globálním, regionálním a lokálním. Ve druhém bloku jsou probírány procesy, kterým znečišťující příměsi v ovzduší podléhají od svého vstupu do ovzduší až po odstranění z atmosféry a vliv na receptory. Třetí blok je věnován konkrétně ochraně ovzduší v České republice, zejména monitorování kvality venkovního ovzduší, shromažďování, zpracování, prezentaci a interpretaci naměřených dat a legislativní úpravě ochrany ovzduší.
Literature - Czech
Last update: HUNOVA (13.09.2006)

Literatura:

Hůnová, I., Vanoušková, S. (2004): Úvod do problematiky znečištění venkovního ovzduší. Karolinum, Praha.

Seinfeld J. H., Pandis S. N. (1998): Atmospheric Chemistry and Physics. John Wiley and Sons, New York.

Warneck P. (1999): Chemistry of the Natural Atmosphere. Academic Press, san Diego.

Odborné časopisy:

Meteorologické zprávy, Ochrana ovzduší

Meteorological Journal

Atmospheric Environment, Ambio, Tellus, Science of the Total Environment, Water, Air and Soil Pollution, Environmnetal Pollution, Environment Science and Technology

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc. (21.11.2011)
  • v rozsahu probraného učiva (za probrané učivo považuji kromě učiva odpřednášeného i - materiál zadaný k samostudiu)
  • písemná a ústní část zkoušky
  • v případě nejasnosti výsledné známky přihlížím k aktivní účasti při cvičeních a k výsledkům průběžných testů
  • pro udělení zápočtu je potřeba sepsat a prezentovat seminární práci
Syllabus -
Last update: Marek Hovorka (24.04.2002)

1. Introduction

2. Earth atmosphere - basic information

3. Global problems-greenhouse effect, ozonelayer depletion

4. Regional problems-acid rain, surface ozone

5. Local problems-smog (winter and summer), industrial air pollution

6. Emissions and sources

7. Meteorological aspects

8. Atmospheric chemistry

9. Ambient air pollutant impacts on receptors (human health, vegetation and ecosystems, buildings)

10. Ambient air quality monitoring (sampling methods, methods of chemical analysis, data analysis, visualisation and interpretation of results)

11. Ambient air quality over the territory of the Czech Republic

12. Ambient air quality: legal aspects in the Czech Republic

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html