SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sustainable Development Course - MO550P131
Title: Kurz Udržitelného rozvoje
Czech title: Kurz Udržitelného rozvoje
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: 230
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Teacher(s): Mgr. Markéta Braun Kohlová, Ph.D.
RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.
Mgr. Miroslav Havranek
Dana Kapitulčinová, Ph.D.
Mgr. Vojtěch Kotecký, Ph.D.
prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c.
Mgr. Jan Urban, Ph.D.
Mgr. Davina Elena Vačkářová, Ph.D.
doc. Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.
doc. Ing. Jan Weinzettel, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (31.03.2022)
Základní interdisciplinární kurz Udržitelného rozvoje se posluchačům pokouší dát ucelený přehled o problematice
UR v celé její šíři. Je určen pro studenty všech bakalářských oborů, především pro nastupující 1. ročníky.
Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. (19.10.2023)

Podmínkou zápočtu test.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (31.03.2022)

1. Ne-udržitelný rozvoj, doba Antropocénu

2. Vznik udržitelného rozvoje a Environmentální etika

3. Globální a environmentální problémy

4. UR a globální rámec SDGs

5. Sociální aspekty UR

6. Environmentální chování a politika

7. Ekonomické aspekty UR

8. Lékařský/právní pohled na UR a rovné příležitosti

9. Greening I.

10. Greening II.

11. Stravování

12. Výzvy a rizika budoucnosti

13. Jedinec: dílčí přístupy, praktiky a projekty

Vyčující: J. Frouz, B. Moldan, V. Kotecký, M. Baun Kohlová, J. Urban, E. Vejchodská, J. Weinzettel, T. Hák, D. Kapitulčinová, M. Havránek, J. Dlouhá

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html