SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Applied Ecology - MO550P13
Title: Aplikovaná ekologie
Czech title: Aplikovaná ekologie
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: 35
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D.
Teacher(s): prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D.
Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Is co-requisite for: MO550C13
Annotation -
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (24.10.2019)
Students are acquainted with the main aspects of applied ecology in aquatic ecosystems (trout water management, fish pond management, unbreakable fresh waters, human effects on fish yield, fish catch from the world oceans), in agricultural production (soil processing, fertilization, pasture production, arable soil, nutrient and energy balance, food production in the world, influence of agriculture on natural ecosystems), in wood production (forestry, stability of forest ecosystem, educational interventions, renewal mowing, impact of thinning on production, influence of forest stands on water balance in landscape) .
Literature -
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (24.10.2019)

Caughley G., Sinclair A.R.E. 1994:Wildlife ecology. Blackwell Sci.330 pp.

 

Royce W.F. 1972:Introduction to the fishery science. Academic Press.350 pp.

 

Míchal I., a kol.1992: Obnova ekologické stability lesu. Academia 170 pp.

 

Briggs D., Courtney F., 1989: Agriculture and environment. Longman Sci Techn.435 pp

 

Newman E.I. 1993: Applied ecology. Blackwell Sci. 320 pp.

 

Duvigneaud P., 1988. Ekologická syntéza. Academia. 414 pp.

 

Pivnička K., 1980: Ekologie ryb. SPN 252 pp.

 

Pivnička K., 2002: Aplikovaná ekologie: Karolinum 185 pp.

 

Journlas in JSTOR or SUWECO.cz

Requirements to the exam -
Last update: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (08.02.2023)

In order to receive credit, active participation in all exercises according to the set schedule is required, individual exercises can be replaced by the preparation of a semester paper, see further instructions in MOODLE (Matejicek).

Note: The exercise can be completed remotely using MOODLE upon agreement with the teacher (Matejicek).

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (22.04.2013)

Neslovitelné sladké vody, produkční možnosti, natalita, mortalita, výlov, bilance živin a energie. Ovlivnění výnosu ryb člověkem. Hospodaření na pstruhových vodách, rybnikářství,

Vliv človeka na vodní ekosystémy Výlov ryb ze světového oceánu

Zemedělská produkce, zpracování půdy, hnojení, produkce pastvin, orné půdy, bilance živin a energie, Produkce potravin ve světe Zemědělství, hydrologie, vliv zemědělství na přírodní ekosystémy.

Produkce dřeva, lesní hospodářství, stabilita lesních ekosystému. Výchovné zásahy, obnovné seče. Produkční možnosti stanovište, vliv probírek na produkci. Vliv lesních porostů na bilanci vody v krajině.

Povinná nebo doporučená časová posloupnost s ostatními kursy

Přednáška předpokládá absolvování kurzu Úvod do ekologie, je povinnou součástí magisterského studia OŽP

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html